Краєзнавча електронна бібліотека
Серія «Краєзнавці Слобожанщини»

 

 

  Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець

Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва]. – Харків, 2013. – 38 с.


Повний текст

  Валерій Берлін

Валерій Берлін : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. міська спеціаліз. муз.-театр. б-ка ім. К. С. Станіславського ; [уклад.: Н. І. Полянська, Т. І. Бахмет]. – Харків, 2003. – 37 с.


Повний текст

  Галина Миколаївна Каширіна

Галина Миколаївна Каширіна : до 70-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Литвякова]. – Харків, 2001. – 22 с.


Повний текст

  Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець

Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. В. О. Ярошик]. – Харків, 2010. – 62 с.


Повний текст

  Ігор Миколайович Лаврентьєв - архітектор, краєзнавець

Ігор Миколайович Лаврентьєв - архітектор, краєзнавець : (до 85-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. : О. С. Соловйова, М. М. Красиков, Н. П. Тріпутіна ; ред. Є. О. Пахарук ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. - Харків : ХНУМГ, 2015. - 66 с. : іл. - (Краєзнавці Слобожанщини). - Електрон. версія друк. вид.


Повний текст

  Микола Олександрович Корж

Микола Олександрович Корж : до 80-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва]. – Харків, 1999. – 23 с. – Електронна версія.


Повний текст

  Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет

Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2008. – 102 с.


Повний текст

  Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець

Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець : (з нагоди 70-річ. ювілею) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Наук. б-ка ; [уклад.: О. М. Дмитрієва, В. О. Статкус ; наук. ред. Н. О. Євсюкова]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 40 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 14).


Повний текст

  Олександр Юрійович Лейбфрейд

Олександр Юрійович Лейбфрейд : до 90-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. В. О. Ярошик]. – Харків, 2000. – 84 с. – Електронна версія.


Повний текст

  Софія Богданівна Шоломова

Софія Богданівна Шоломова : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. В. О. Ярошик ; наук. ред. І. Я. Лосієвський]. – Харків, 2010. – 98 с.


Повний текст

  Тетяна Григорівна Шерстюк

Тетяна Григорівна Шерстюк : до 80-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; [уклад. Т. В. Гологорська]. – Харків, 2001. – 53 с.


Повний текст

  Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець

Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. С. М. Куделко ; вступ. ст. І. Ю. Можейко, Г. І. Іванцової]. – Харків : ХДНБ, 2017. – 95 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 13). – Електронна версія друк. публ. : режим доступу: https://ru.calameo.com/read/00063294536b1e06922d1, вільний.


Повний текст

  Юрій Миколайович Ранюк – український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець

Юрій Миколайович Ранюк – український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : В. О. Ярошик, Н. В. Лубенська]. – Харків, 2012. – 53 с.


Повний текст

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  Богданович Владимир «Воспоминания»  

  «Харківські видання творів Т. Г. Шевченка. 1892-2013 рр.»  

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

  Говорова Ирина «Неповторимые места нашего Харькова : особняк Н. Н. Салтыкова на ул. Чернышевской, 16»  

  «Южный край. 1893. Февраль»