Краєзнавча діяльність Краєзнавча електронна бібліотека Клуб «Краєзнавець» Харківщина в Інтернеті Тематичні проєкти Віртуальні виставки Наші друзі та партнери Контакти

Шановні друзі!

Якщо бажаєте отримувати електронною поштою повідомлення про наші краєзнавчі заходи та інші новини, надішліть запит на нашу електронну адресу


Електронний каталог ХДНБ ім. В. Г. Короленка


База даних «Фонд електронних документів»

У базі даних містяться електронні видання та електронні версії друкованих видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


База даних «Харківщина»

Відомості про статті з періодичних та продовжуваних видань, розділи з книг, мережеві публікації присвячені Харківщині та її видатним особистостям

Запрошуємо до читального залу відділу «Україніка»!

До фонду відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка надійшли нові видання з історії Харківщини:

 Харьков. Немецкий альбом. ХХI век
Німецька спільнота Харкова налічує понад 200 років. У книзі наведено фото та історії будинків, що в різні часи належали німецьким родинам...

  До сторінки Нові надходження

Краєзнавча діяльність Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка — 130 років досвіду

Протягом усієї історії ХДНБ ім. В.Г.Короленка краєзнавство було одним із пріоритетних напрямків її діяльності.

Вже перший друкований каталог бібліотеки (1898 р.) нараховував понад 300 назв книг про губернію, які утворили спеціальний розділ – «Местный». У 1904 р. у хроніці журналу «Киевская старина» зазначалося: «Сомнения нет, что в таком крупном центре, как Харьков, библиотека должна располагать возможно более полным собранием книг, изданных в Харькове или его губернии, а также относящихся к местному краю». З ініціативи відомих харківських учених і громадських діячів Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, Х. Д. Алчевської, Г. І. Абрамова у 1906 р. створюється Український відділ, у фонді якого були книги з історії, етнографії, фольклору Харківської губернії.

Офіційно посада бібліографа-краєзнавця в ХДНБ ім. В. Г. Короленка з’являється лише у 1962 р., в 1968 р. – сектор краєзнавчої бібліографії, а в 1979 р. – відділ краєзнавчої роботи, який у 1993 р. разом із науково-бібліографічним відділом утворив відділ україніки. Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка (так він тепер називається) нині очолює краєзнавчу роботу бібліотеки.

Справжньою гордістю бібліотеки є краєзнавчий каталог «Харківщина», що налічує понад 280 тисяч бібліографічних записів, і клуб «Краєзнавець», який працює при відділі «Україніка» з травня 1978 року.

Бібліографічні посібники

За останні роки в ХДНБ ім. В. Г. Короленка визначилася система краєзнавчих бібліографічних посібників, які забезпечують інформацією про край учених, фахівців, студентів, дослідників-аматорів.

  тематичні:
«Історія Слобідської України», «Історія Харківської єпархії», «Харків ХХ століття», «Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток»


  біобібліографічні та персональні:
серії «Винахідники Харківщини» та «Краєзнавці Слобожанщини», «Микола Федорович Сумцов», «Петро Іванов – дослідник Куп’янщини», «Український письменник Олекса Слісаренко»


  покажчики змісту місцевих періодичних видань:
«Прапор. 1956–1988», «Указатель содержания журнала «Пламя»

Найбільшим попитом користуються посібники «Харьков и губерния на страницах газеты «Харьковские губернские ведомости» (вип. 1–6), «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (вийшло 8 частин, робота триває). Оскільки записи у цих покажчиках розташовані за датами газет у хронологічній послідовності, то можна прослідкувати за подіями, що відбувалися у місті та повітах, окремих слободах Харківської губернії.

ХДНБ ім. В. Г. Короленка підтримує тісні контакти з краєзнавчими осередками міста і області, громадськими організаціями, надає необхідну бібліографічну і методичну допомогу. Вона також є методичним центром з бібліотечного краєзнавства для бібліотек Східної України, проводить науково-практичні конференції, семінари.

 

Краєзнавчий фонд — основа краєзнавчої роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Сьогодні за обсягом, змістом і хронологічним охопленням це найбільше на Харківщині зібрання документів про наш край. До нього входять книги та брошури, періодичні, картографічні та образотворчі видання, документи на електронних носіях. Деякі місцеві газети ХІХ – початку ХХ ст. переводяться на мікрофільми («Харьковские губернские ведомости», «Южный край», «Харьковский листок»). З 2008 р. формується краєзнавча електронна бібліотека. Є у краєзнавчому фонді також рукописні карти і фотоальбоми, підготовлені краєзнавцями Харківщини, їхні спогади, інше.

Досить повно у фонді представлені дореволюційні краєзнавчі видання (ХІХ – початок ХХ ст.) і видання 1920 – 1930-х років, коли Харків був столицею України. Більшість з них рідкісні і мають велику краєзнавчу цінність: перші видання «Историко-статистического описания Харьковской епархии» Філарета (Гумілевського), «Истории Харьковского дворянства» Л.В.Ілляшевича, «Исторической хронологии Харьковской губернии» К.П.Щелкова, «Истории города Харькова за 250 лет его существования» Д.І.Багалія та Д.П.Міллера, путівника «Харьков. Его прошлое и настоящее» О.М.Гусєва, а також «Памятные книжки Харьковской губернии» та «Харьковские календари», адресно-довідкові книги «Весь Харьков», списки домовласників Харкова.

Використовуючи книжкові скарби ХДНБ ім. В.Г.Короленка, багато дослідників працюють над написанням історії окремих населених пунктів, навчальних закладів, організацій, підприємств Харківщини, а отже фонд бібліотеки постійно поповнюється новими краєзнавчими виданнями.

 

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  «Земля и воля. 1917. Декабрь»  

  Колодяжный Виктор «Утковка»  

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

  «Історія Харківського цирку»  

  Тарнопольская Лидия, Рабинович Марк «Дом»  

  «Южный край. 1893. Январь»  

  «Список домовладельцев города Харькова»  

  «Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации»  

  «Южный край. 1893. Февраль»  

  Ольховський Трохим «Згадуючи минуле»  

 

Нові документи краєзнавчої електронної бібліотеки

  «Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1892/93 год»  

  Товарищество Гофман и Деуэль «Парфюмерия и косметика русские и заграничные»  

  «Андрій Вікторович Гнатов»  

  «Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1912–1913 учебный год»  

  «Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1891/92 год»  

  «Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1911–1912 учебный год»  

  «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області»  

  Карпенко Игорь «Экскурс в историю здания Харьковской филармонии»  

  «Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1914–1915 учебный год»  

  Міхновський Микола «Лірика»  

До розділу Нове на сайті