Краєзнавча діяльність Краєзнавча електронна бібліотека Клуб «Краєзнавець» Харківщина в Інтернеті Тематичні проєкти Віртуальні виставки Наші друзі та партнери Контакти

Шановні друзі!

Якщо бажаєте отримувати електронною поштою повідомлення про наші краєзнавчі заходи та інші новини, надішліть запит на нашу електронну адресу


Електронний каталог ХДНБ ім. В. Г. Короленка

У базі даних містяться електронні видання та електронні версії друкованих видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Відомості про статті з періодичних та продовжуваних видань, розділи з книг, мережеві публікації присвячені Харківщині та її видатним особистостям

Запрошуємо до читального залу відділу «Україніка»!

До фонду відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка надійшли нові видання з історії Харківщини:

 
У книзі на основі історичних джерел проаналізовано конструкцію і відтворено історичний вигляд фортеці, збудованої засновниками Харкова...

  До сторінки Нові надходження

Краєзнавча діяльність Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка — 130 років досвіду

Протягом усієї історії ХДНБ ім. В.Г.Короленка краєзнавство було одним із пріоритетних напрямків її діяльності.

Вже перший друкований каталог бібліотеки (1898 р.) нараховував понад 300 назв книг про губернію, які утворили спеціальний розділ – «Местный». У 1904 р. у хроніці журналу «Киевская старина» зазначалося: «Сомнения нет, что в таком крупном центре, как Харьков, библиотека должна располагать возможно более полным собранием книг, изданных в Харькове или его губернии, а также относящихся к местному краю». З ініціативи відомих харківських учених і громадських діячів Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, Х. Д. Алчевської, Г. І. Абрамова у 1906 р. створюється Український відділ, у фонді якого були книги з історії, етнографії, фольклору Харківської губернії.

Офіційно посада бібліографа-краєзнавця в ХДНБ ім. В. Г. Короленка з’являється лише у 1962 р., в 1968 р. – сектор краєзнавчої бібліографії, а в 1979 р. – відділ краєзнавчої роботи, який у 1993 р. разом із науково-бібліографічним відділом утворив відділ україніки. Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка (так він тепер називається) нині очолює краєзнавчу роботу бібліотеки.

Справжньою гордістю бібліотеки є краєзнавчий каталог «Харківщина», що налічує понад 280 тисяч бібліографічних записів, і клуб «Краєзнавець», який працює при відділі «Україніка» з травня 1978 року.

Бібліографічні посібники

За останні роки в ХДНБ ім. В. Г. Короленка визначилася система краєзнавчих бібліографічних посібників, які забезпечують інформацією про край учених, фахівців, студентів, дослідників-аматорів.

  тематичні:
«Історія Слобідської України», «Історія Харківської єпархії», «Харків ХХ століття», «Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток»


  біобібліографічні та персональні:
серії «Винахідники Харківщини» та «Краєзнавці Слобожанщини», «Микола Федорович Сумцов», «Петро Іванов – дослідник Куп’янщини», «Український письменник Олекса Слісаренко»


  покажчики змісту місцевих періодичних видань:
«Прапор. 1956–1988», «Указатель содержания журнала «Пламя»

Найбільшим попитом користуються посібники «Харьков и губерния на страницах газеты «Харьковские губернские ведомости» (вип. 1–6), «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (вийшло 8 частин, робота триває). Оскільки записи у цих покажчиках розташовані за датами газет у хронологічній послідовності, то можна прослідкувати за подіями, що відбувалися у місті та повітах, окремих слободах Харківської губернії.

ХДНБ ім. В. Г. Короленка підтримує тісні контакти з краєзнавчими осередками міста і області, громадськими організаціями, надає необхідну бібліографічну і методичну допомогу. Вона також є методичним центром з бібліотечного краєзнавства для бібліотек Східної України, проводить науково-практичні конференції, семінари.

 

Краєзнавчий фонд — основа краєзнавчої роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Сьогодні за обсягом, змістом і хронологічним охопленням це найбільше на Харківщині зібрання документів про наш край. До нього входять книги та брошури, періодичні, картографічні та образотворчі видання, документи на електронних носіях. Деякі місцеві газети ХІХ – початку ХХ ст. переводяться на мікрофільми («Харьковские губернские ведомости», «Южный край», «Харьковский листок»). З 2008 р. формується краєзнавча електронна бібліотека. Є у краєзнавчому фонді також рукописні карти і фотоальбоми, підготовлені краєзнавцями Харківщини, їхні спогади, інше.

Досить повно у фонді представлені дореволюційні краєзнавчі видання (ХІХ – початок ХХ ст.) і видання 1920 – 1930-х років, коли Харків був столицею України. Більшість з них рідкісні і мають велику краєзнавчу цінність: перші видання «Историко-статистического описания Харьковской епархии» Філарета (Гумілевського), «Истории Харьковского дворянства» Л.В.Ілляшевича, «Исторической хронологии Харьковской губернии» К.П.Щелкова, «Истории города Харькова за 250 лет его существования» Д.І.Багалія та Д.П.Міллера, путівника «Харьков. Его прошлое и настоящее» О.М.Гусєва, а також «Памятные книжки Харьковской губернии» та «Харьковские календари», адресно-довідкові книги «Весь Харьков», списки домовласників Харкова.

Використовуючи книжкові скарби ХДНБ ім. В.Г.Короленка, багато дослідників працюють над написанням історії окремих населених пунктів, навчальних закладів, організацій, підприємств Харківщини, а отже фонд бібліотеки постійно поповнюється новими краєзнавчими виданнями.

 

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості : (до 75-річчя заснування)»  

  «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Часть 6 (1900–1902)»  

  «Южный край. 1893. Январь»  

  Тарнопольская Лидия, Рабинович Марк «Дом»  

  Говорова Ирина «Неповторимые места нашего Харькова : особняк Н. Н. Салтыкова на ул. Чернышевской, 16»  

  Богданович Владимир «Воспоминания»  

  Колодяжный Виктор «Утковка»  

  Московкин Владимир, Михайличенко Дмитрий «Саймон Кузнец и харьковская высшая экономическая школа начала ХХ ст.»  

  «Харківські видання творів Т. Г. Шевченка. 1892-2013 рр.»  

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

 

Нові документи краєзнавчої електронної бібліотеки

  Дмитрієва Олена «Представники органів місцевої влади та самоврядування – члени української комісії Харківської громадської бібліотеки (1906–1918 рр.)»  

  «Отчет Харьковского литературно-художественного кружка»  

  Проліс М. «В тенетах далечини : пам’яті Григорія Сковороди»  

  Дмитрієва Олена «Павло Мокроус – укладач друкованого каталогу української книги»  

  Сковорода Григорій «Харківські байки»  

  Сабо Николай «Проект устава харьковского городского художественного музея»  

  Русова Софія «Григорій Савич Сковорода»  

  Ерн Володимир «Життя і особа Григорія Сковороди»  

  Котович Анатоль «Григорій Савич Сковорода, український філософ XVIII ст.»  

  Раевский Сергей «Мнение члена комиссии, заведующей музеем, С. А. Раевского относительно проекта устава Харьковского городского художественно-промышленного музея, составленного членом той же комиссии Н. Н. Сабо»  

До розділу Нове на сайті