Краєзнавча електронна бібліотека
Наукові та науково-популярні Книги

 

 

  «VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCOVIENSIS!» (Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!)

«VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCOVIENSIS!» (Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!) Д. І. Багалій / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 123. с.

До збірника увійшли репринтне відтворення книги «Двадцатипятилетие Харьковской общественной библиотеки» та привітання ХДНБ ім. В.Г.Короленка зі 125-річчям.


Повний текст

  Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка

Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / [Н. І. Полянська та ін. ; пер. англ. мовою: Г. М. Герасимова, В. А. Долбня, Л. І. Міллер]. – Ювіл. вид. – Харків : ІРІС, 2011. – 239 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 235–238.


Повний текст

  Бібліотеки Харкова

Бібліотеки Харкова : довідник / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Л. В. Волошина, О. В. Непочатова]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Харків, 2012. – 216 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності (1888 – 1918)

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності (1888 – 1918) : зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Харків, 2004. – 128 с.


Повний текст

  Великий майстер «Березоля»

Великий майстер «Березоля» : до 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса : матеріали наук.-практ. конф. (5 берез. 2007 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: О. І. Крутас, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2007. – 97 с.


Повний текст

  Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938)

Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938) : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька. – Харків, 2005. – 90 с.


Повний текст

  Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества : общ. собранию членов 6 ноября 1888 года

Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества : общ. собранию членов 6 ноября 1888 года. - Харьков : Тип. В. С. Бирюкова, 1889. - 16 с.


Повний текст

  Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества : общ. собранию членов 6 января 1890 года

Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества : общ. собранию членов 6 января 1890 года. - Харьков : Тип. В. С. Бирюкова, 1890. - 15 с.


Повний текст

  Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1890/91 год

Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1890/91 год. - Харьков : Тип. А. Н. Гусева, бывш. В. С. Бирюкова, 1892. - 15 с.


Повний текст

  Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1891/92 год

Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1891/92 год. - Харьков : Тип. Зильберберга, 1893. - 15 с.


Повний текст

  Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1892/93 год

Годовой отчет комитета общества попечения о нуждающихся учащихся в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за 1892/93 год / Харьковское музыкальное училище, Общество попечения о нуждающихся учащихся. - Харьков : Тип. Зильберберга, 1894. - 19 с.


Повний текст

  Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при Императорском Харьковском университете

Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при Императорском Харьковском университете : юбил. заседание 8 февр. 1898 г. - Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. - 58 с.


Повний текст

  Екскурсійні об’єкти по м. Харкову

Екскурсійні об’єкти по м. Харкову / Харк. обл. дит. екскурс.-турист. станція. – [Харків], 1938. – 16 с.


Повний текст

  Записки императорского Харьковского университета

Записки императорского Харьковского университета : указ. за 20 лет (1893–1912) : отд. прил. к 1-й кн. 1913 г. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – 56 с.


Повний текст

  Извлечение из отчета о состоянии Харьковского технического железнодорожного училища за 1908–1909 учебный год

Извлечение из отчета о состоянии Харьковского технического железнодорожного училища за 1908–1909 учебный год. – Харьков : Тип. Г. Б. Молчадского, 1909. – 20 с.


Повний текст

  Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка»

Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. О. Ярошик, С. М. Миценко]. – Харків, 2013. – 38 с.


Повний текст

  Книга пам'яті смт Пісочин

Книга пам'яті смт Пісочин / упоряд. В. О. Черноморець. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2018. – 94 с. : іл. – Бібліогр. : с. 92.


Повний текст

  Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет. 1871-1896

Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет. 1871-1896. – Харьков : Тип. и литогр. Зильберберг, 1896. – 51 с. : табл.


Повний текст

  Краткий очерк двадцатипятилетия Женской ремесленной школы Харьковского общества распространения в народе грамотности,1877–1902 г.

Краткий очерк двадцатипятилетия Женской ремесленной школы Харьковского общества распространения в народе грамотности,1877–1902 г. – Харьков : Электр. Тип. С. А. Шмерковича, 1903. – 14 с., 2 табл.


Повний текст

  Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года

Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года / Харьк. губерн. зем. управа, Отд. текущей статистики ; [под ред. С. С. Жилкина ; сост. В. В. Терешкевич и др.]. – Харьков : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913. – 37 с. : табл.


Повний текст

  Кустарные промыслы Харьковской губернии : изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб

Кустарные промыслы Харьковской губернии : изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб / Харьк. губерн. стат. бюро. – Харьков : Кооператив. тип., 1920. – 28 с.


Повний текст

  Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год

Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год. Вып. 1 / Стат. отд. Харьк. гор. управы ; [сост.] зав. Стат. отд. Харьк. гор. управы Н. В. Петров. - Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. - 122 с. разд. паг.


Повний текст

  Местные промыслы населения Харьковской губернии

Местные промыслы населения Харьковской губернии / изд. Харьк. губерн. земства ; [предисл. Б. В. Авилова]. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1905. – [2], 97 с. : табл.


Повний текст

  Музей Слобідської України. Ч. 1

Музей Слобідської України. Ч. 1 : бюлетень : (укр. та рос. мовами). – Харків : [б. в.], 1925. – 45 с.


Повний текст

  Отчет комиссии отдела «HEBRAICA et JUDAICA» при Х. О. Б. (с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г.)

Отчет комиссии отдела «HEBRAICA et JUDAICA» при Х. О. Б. (с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г.). - Харьков : Тип. фирмы ''Адольф Дарре'', 1915. - 6 с.


Повний текст

  Отчет о деятельности харьковского общества велосипедистов-любителей (с 9 апреля 1893 г. по 1 января 1894 г.)

Отчет о деятельности харьковского общества велосипедистов-любителей (с 9 апреля 1893 г. по 1 января 1894 г.). – Харьков : Тип. Зильберберга, 1894. – 20 c.


Повний текст

  Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год

Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1893. – 67 с.


Повний текст

  Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1911–1912 учебный год

Отчет о состоянии и деятельности училища за 1911–1912 учебный год / М. П. С., Харьк. техн. железнодорож. уч-ще. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1912. – 25 с.


Повний текст

  Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1912–1913 учебный год

Отчет о состоянии и деятельности училища за 1912–1913 учебный год / М. П. С., Харьк. техн. железнодорож. уч-ще. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1913. – 32 с.


Повний текст

  Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1913–1914 учебный год

Отчет о состоянии и деятельности училища за 1913–1914 учебный год / М. П. С., Харьк. техн. железнодорож. уч-ще. – Харьков : Тип. «Печат. искусство», 1914. – 30 с.


Повний текст

  Отчет о состоянии и деятельности [Харьковского технического железнодорожного] училища за 1914–1915 учебный год

Отчет о состоянии и деятельности училища за 1914–1915 учебный год / М. П. С., Харьк. техн. железнодорож. уч-ще. – Харьков : Тип. Г. Б. Молчадского, 1915. – 34 с.


Повний текст

  Отчет по конскому отделу Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Харькове в 1887 году

Отчет по конскому отделу Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Харькове в 1887 году / [сост.] управляющий Харьк. завод. конюшнею ротмистр Самсонов. - Санкт-Петербург : Типо-литогр. Месника и Римана, 1888. - 34 с. - Отд. отт. из: Журн. коннозаводства. 1888. № 5. Без тит. л. Описание сост. по первой и послед. с. текста.


Повний текст

  Отчет совета Харьковского общества деятелей периодической печати и литературы за первый отчетный 1917-й год

Отчет совета Харьковского общества деятелей периодической печати и литературы за первый отчетный 1917-й год. - Харьков : Кооп. тип., 1918. - 20 с.

Харківське товариство діячів періодичної преси і літератури було створено в травні 1917 р. з метою вирішення професійних питань, боротьби з політичною цензурою, захисту прав своїх членів, їх матеріальної підтримки. У звіті висвітлюється історія його створення та початковий період діяльності, вміщено грошовий звіт, інструкцію з видачі позик і допомоги.


Повний текст

  Отчет Харьковского литературно-художественного кружка 

Отчет Харьковского литературно-художественного кружка : (первые три года существования). - Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, [1915]. - 80 с. - Загл. обл. : Харьковский литературно-художественный кружок. 1912-1915.


Повний текст

  Памяти Александра Николаевича Моисеенко

Памяти Александра Николаевича Моисеенко. † 7-го июля 1909 года : [сборник]. - [Харьков] : ред. газ. «Утро», [1909]. - 66 с., [9] л. фото.

Добірка матеріалів пам'яті редактора і співвидавця харківської газети «Утро» (1906–1916) О. М. Моїсеєнка, першого чоловіка видатної художниці по костюмах, володарки «Оскара» Варвари Каринської. На додатковому титульному аркуші – її посвята «Ранок і день мого життя – мій Саша. Варя». До книги увійшли некрологи, спогади, промови, телеграми, листи читачів газети, фотографії.


Повний текст

  Памяти Дмитрия Петровича Миллера

Памяти Дмитрия Петровича Миллера : [сб. ст.]. – Харьков : Тип. «Печат. дело», [1914]. – 23 с.


Повний текст

  Памяти профессора Егора Кузьмича Редина

Памяти профессора Егора Кузьмича Редина : некрологи и речи. - Харьков : Тип. «Печат. дело», 1909. - 27 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Перша публічна бібліотека Харкова

Перша публічна бібліотека Харкова / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, каб. бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ; [уклад.: О. І. Танько, Ю. В. Ходарєва ; ред. С. М. Миценко]. – Харків, 2020. – 18 с.

Видання присвячене першій губернській публічній бібліотеці Харкова, заснованій у 1830 р., і розкриває основні сторінки її історії.


Повний текст

  По окрестностям Харькова

По окрестностям Харькова : опыт естеств.-ист. путеводителя. Вып. 1 / под. общ. ред. В. М. Арнольди ; Студ. кружок натуралистов при Харьков. ун-те. — Харьков : Тип. Б. Г. Бенгис, 1916. – VII, 224 с. : ил.

Природно-історичний путівник, покликаний усунути недостатню вивченість околиць Харкова, знайомить з їх рослинним світом, геологічною будовою та кліматом, а також пропонує маршрути десяти ботанічних екскурсій. Авторами нарисів стали викладачі та студенти Харківського університету – члени гуртка натуралістів. Книга проілюстрована малюнками та фотографіями.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – 82 с.


Повний текст

  Промыслы и занятия земледельческого населения Харьковской губернии

Промыслы и занятия земледельческого населения Харьковской губернии / Харьк. кредит. союз, Стат. бюро. – Харьков : Союз, 1920. – 96 с.


Повний текст

  Промыслы населения Харьковской губернии : корзиночный промысел

Промыслы населения Харьковской губернии : корзиночный промысел / Оценочно-стат. отд. Харьк. губерн. зем. управы. – Валки : Тип. Ф. В. Савченка, 1918. – 30 с.


Повний текст

  Профессор Дмитрий Иванович Багалей

Профессор Дмитрий Иванович Багалей : к двадцатипятилет. годовщине его учено-пед. деятельности : [сб. ст. и выступлений] / [Харьк. ист.-филол. о-во]. - Харьков : Тип. «Печат. дело», 1906. - 30 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Рідній Короленківській бібліотеці … : з колекції кн.-дарунків авт., уклад. та видавців Харків. держ. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка

Рідній Короленківській бібліотеці … : з колекції кн.-дарунків авт., уклад. та видавців Харків. держ. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка : альбом / М-во культури і туризму України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. І. Я. Лосієвський ; передм. В. Д. Ракитянської]. – Харків : Сага, 2010. – 69, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 65-69.


Повний текст

  Самовіддане служіння книзі

Самовіддане служіння книзі : нариси / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка», уклад. : Н. П. Борисенко, В. М. Михайленко, Н. П. Осадча. – Харків, 2011. – 32 с.

Видання підготовлене з нагоди 125-річчя ХДНБ ім. В.Г.Короленка та містить нариси про ветеранів відділу наукової організації та використання основного фонду Бібліотеки.


Повний текст

  Скарби першої публічної бібліотеки Харкова

Скарби першої публічної бібліотеки Харкова / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, каб. бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ; [уклад. : О. І. Танько, Ю. В. Ходарєва ; ред. О. О. Кучеренко]. — Харків, 2020. — 18 с.

Видання, присвячене спільному проєкту Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна, ХДНБ ім. В. Г. Короленка і ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна «Реконструкція фонду харківської губернської публічної бібліотеки (1831–1886) за матеріалами сучасних бібліотек м. Харків» і є продовженням брошури «Перша публічна бібліотека Харкова».


Повний текст

  Слобожанщина в екскурсіях

Слобожанщина в екскурсіях / зредаговано О. Ветуховим та Т. Відкуп. – Харків : видано Харків. екскурс. секцією окрметодкому, 1928. – 24 с.


Повний текст

  Список лиц, служащих в императорском Харьковском университете

Список лиц, служащих в императорском Харьковском университете (на 1 января 1913 г.). – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1913. – 24 с.


Повний текст

  Сын эпохи

Сын эпохи : посвящ. 100-лет. юбилею со дня рождения Генер. конструктора ХТЗ Кашубы Б. П. / [авт.-сост.:] С. А. Кашуба, В. Л. Жулидов. - Харьков : Міськдрук, 2012. - 59 с., [12] л. ил.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 1. Кустарные, отхожие и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 1. Кустарные, отхожие и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде. — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1882. – 111 с.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 2. Купянский уезд

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 2. Купянский уезд / изд. Харьк. губерн. земства ; [соч.] Л. Соколовского. – Харьков : Тип. Окруж. штаба, 1883. – 132 с. : рис. – Без тит. л.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 3. Ахтырский уезд

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 3. Ахтырский уезд / изд. Харьк. губерн. земства ; [соч.] А. Д. Твердохлебова. – Харьков : [б. и.], 1885. – [4], 83 с. : табл.


Повний текст

  Устав Немецкого дамского общества в г. Харькове

Устав Немецкого дамского общества в г. Харькове. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1908. – 4 с.

Німецьке дамське товариство було створене в Харкові з метою надання матеріальної та духовної підтримки німецькій громаді. Його члени допомагали культурним і дитячим установам, організовували дозвілля, влаштовували культурно-просвітницькі заходи. У статуті викладені цілі товариства, умови членства, робота правління та інші питання діяльності.


Повний текст

  Устав Общества взаимного вспоможения наборщиков города Харькова

Устав Общества взаимного вспоможения наборщиков города Харькова. – [Харьков : б. и., 1885?]. – 24 с.

Товариство взаємної допомоги складачів було відкрито в Харкові у 1881 р. з ініціативи видавців О. Юзефовича, М. Зільберберга, Б. Хавкіна, І. Фесенка та інших. Метою його діяльності були надання матеріальної допомоги своїм членам, турбота про їхні родини і влаштування виставок і конкурсів друкарських робіт. У статуті визначені права і обов'язки його членів, утворення капіталу, умови видачі допомоги та інші засади діяльності.


Повний текст

  Устав Общества взаимного кредита приказчиков в городе Харькове

Устав Общества взаимного кредита приказчиков в городе Харькове. – Харьков : Тип. М. Ф. Зильберберга, 1886. – 24 с.

Харків другої половини ХІХ століття був містом з розвиненою фінансової інфраструктурою. Однією з найстаріших небанківських кредитних установ міста було Товариство взаємного кредиту прикажчиків. Крім загальних положень в його статуті детально викладені фінансові засади діяльності товариства (утворення основного і запасного капіталу, операції, порядок рахівництва і звітності, розподіл прибутків та ін.).


Повний текст

  Устав Товарищества харьковских художников

Устав Товарищества харьковских художников. – Харьков : Тип. фирмы ”Адольф Дарре”, 1911. – 22 с.

Товариство харківських художників діяло в 1905–1918 рр. Серед його засновників були М. Беркос, В. Кричевський, М. Пестриков, К. Пинєєв, Л. Тракал, Є. Агафонов та інші художники. У новому статуті 1911 р. розширені цілі товариства, окреслено напрямки діяльності, права та обов'язки членів і посадових осіб, управління справами та інші питання.


Повний текст

  Устав Харьковского литературно-художественного кружка

Устав Харьковского литературно-художественного кружка. – Харьков : Типо-литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1912. – 24 с.

Харківський літературно-художній гурток, заснований у 1912 р., об'єднав розрізнені літературно-художні та артистичні угрупування. Своїми завданнями члени гуртка ставили професійне спілкування, організацію концертів, вистав, виставок, вечорів і зборів. Крім загальних положень у статуті є пункти «Про гостей», «Про збереження порядку в Гуртку», «Про ігри». До статуту додається протокол установчих зборів гуртка, на яких було заслухано статут і відбулися вибори правління.


Повний текст

  Устав Харьковского немецкого общества

Устав Харьковского немецкого общества = Statuten des Deutschen Vereins in Charkow. – Харьков : Тип. фирмы ”Адольф Дарре”, 1911. – 21 с.

Основними завданнями, які ставило перед собою Харківське німецьке товариство, були створення нових і розвиток існуючих освітніх установ, підтримка німецького населення міста. У статуті викладено питання організації та ліквідації товариства, формування коштів, діяльності правління та загальних зборів. Текст подано в паралельному перекладі німецькою мовою.


Повний текст

  Устав Харьковского общества взаимного страхования имуществ от огня

Устав Харьковского общества взаимного страхования имуществ от огня. – [Харьков : Тип. К. П. Счасни, 1872?]. – 32 с.

Пожежі були бичем Харкова XVII-XIX століть. Створення товариства взаємного страхування майна від вогню було одним зі шляхів вирішення проблеми великих збитків, спричинених цим лихом. Статут регулює управління справами товариства, правила страхування, механізми і правила страхової винагороди тощо.


Повний текст

  Устав Харьковского общества охотников до рысистых бегов

Устав Харьковского общества охотников до рысистых бегов. — Харьков : Тип. Губерн. правления, 1850. – 32 с.

У ХІХ ст. Харків був великим центром кіннозаводства та кінної торгівлі. Засноване в 1848 р. товариство охочих до рисистих перегонів було покликане вдосконалити рисисту породу коней у Харківській губернії. В статуті викладені правила товариства, а також правила проведення рисистих перегонів (обов'язки розпорядників, суддів і спостерігачів часу, призи товариства, приватні застави та ін.).


Повний текст

  Устав Харьковского общества пчеловодов и любителей пчеловодства

Устав Харьковского общества пчеловодов и любителей пчеловодства. – Харьков : Тип. Каплана и Бирюкова, 1888. – 14 с.


Повний текст

  Устав Южно-русского автомобильного клуба в Харькове

Устав Южно-русского автомобильного клуба в Харькове. – Харьков : Типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченко, 1911. – 19 с.


Повний текст

  Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города

Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города : краткий обзор работы учеб. и науч.-исслед. ин-тов за годы отечествен. войны / [отв. ред. С. С. Уразовский]. — Харьков : Соціаліст. Харківщина, 1944. – 33 с.


Повний текст

  Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года

Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года / Харьк. губерн. стат. бюро. – Харьков, 1924. – [6], 94: табл.


Повний текст

  Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку

Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали наук.-практ конф. (19 жовт. 2005 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2005. – 212 с.


Повний текст

  Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років

Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. В. Мирошнікова]. – Харків : РА «ІРІС», 2011. – 46 с. : іл.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Ч. 1

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми : матеріали наук.-практ. конф. (20 квіт. 2004 р.). Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 199 с.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Ч. 2

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми : матеріали наук.-практ конф. (20 квіт. 2004 р.). Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 109 с.


Повний текст

  Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год

Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год : составлял проект и строил акад. архитектор А. Н. Бекетов : [фотоальбом]. – [Б. м. : б. и., 1891]. – 6 л. фот.


Повний текст

  Чудесные исцеления пред Иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что в Ахтырском Свято-Троицком монастыре

Чудесные исцеления пред Иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что в Ахтырском Свято-Троицком монастыре : с предвар. сказанием об этой иконе и самом монастыре. - Изд. 2-е. - Харьков : в Унив. тип., 1877. - 47 с. - Прил. к газ. «Харьк. епарх. ведомости», 1877 г.


Повний текст

 

M

  Metchnikow Olga Vie d'Élie Metchnikow

Metchnikow, O. Vie d'Élie Metchnikow, 1845–1916. – Paris, 1920. – Переклад назви: Життя Іллі Мечникова.

Автор книги – Мечникова (уродж. Білокопитова) Ольга Миколаївна (1858–1944), скульптор і живописець, друга дружина біолога Іллі Ілліча Мечникова.


Повний текст

 

А

  Абрамов Яков Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще

Абрамов, Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1890. – 56 с.


Повний текст

  Александров Владимир Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда

Александров, В. С. Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда : с прибавлением крат. сведений о самой Бугаевке / [соч.] Вл. Александрова. - Харьков : в Унив. тип., 1876. - 26 с.


Повний текст

  Алчевская Христина Полгода из жизни воскресной школы : (из записной тетради учительницы воскресной шк.)

Алчевская, Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы : (из записной тетради учительницы воскресной шк.) : (из журн. «Рус. Шк.» за 1895 г.) / Х. Д. Алчевской. – СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1895. – 126 с.


Повний текст

  Анцыферов Алексей М. И. Туган-Барановский

Анцыферов, А. Н. М. И. Туган-Барановский / А. Н. Анцыферов. - Харьков : Харьк. кооп. т-во изд. дела, 1919. - [2], 6 с. - Библиогр. трудов М. И. Туган-Барановского : с. 6 (14 назв.).

Праця економіста і статистика, професора Харківського університету і Харківського комерційного інституту Олексія Анциферова пам'яті видатного економіста, уродженця Харківської губернії, випускника Харківського університету Михайла Туган-Барановського.


Повний текст

 

Б

  Багалей Дмитрий Григорий Саввич Сковорода

Багалей, Д. И. Григорий Саввич Сковорода : (речь, произнесенная в публичном заседании Харьков. Ист.-Филол. Общества, по случаю исполнившегося 29-го окт. 1894 г. столетия со дня смерти этого философа) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1896. – 4, 16 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем

Багалей, Д. И. Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем : (к 120 годовщине со времени его кончины : 1794-1914 г.) / Д. И. Багалей. – Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1915. – 58 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Материалы к истории харьковской литературы

Багалей, Д. И. Материалы к истории харьковской литературы / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1905. – [2], 12 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Мысли об устройстве исторического архива при Харьковском университете

Багалей, Д. И. Мысли об устройстве исторического архива при Харьковском университете / [Дм. Багалей]. – [Санкт-Петербург : Тип. Императ. акад. наук, 1884]. – 16 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Общий очерк древностей Харьковской губернии

Багалей, Д. И. Общий очерк древностей Харьковской губернии / [соч.] проф. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1890. – [2],17 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель

Багалей, Д. И. Г. С. Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель / речь проф. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. – 8 с.


Повний текст

  Баженов Николай Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя : к вопр. о лит. заимствовании

Баженов, Н. М. Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя : к вопр. о лит. заимствовании / Н. Баженов. – Харьков, 1916. – 25 с.


Повний текст

  Белов Василий А. К. Алчевский (1835–1901)

Белов, В. Д. А. К. Алчевский (1835–1901) / В. Д. Белов ; с предисл. Л. Ф. Снегирева. – Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1903. – [2], XVIII, 21 с.


Повний текст

  Білий Володимир Г. С. Сковорода: життя й наука

Білий, В. В. Г. С. Сковорода: життя й наука / Володимир Білий. – Київ : Друк. Військ-ред. ради УВО, 1924. – 46 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.


Повний текст

  Буревій Кость А. Бучма

А. Бучма : монографія / текст К. Буревій ; [референт оформу та друку В. О. Хмурий ; худож. В. Г. Меллер] = A. Butschma : monographie / text von K. Burewij. - [Харків] : Рух, [1933]. - 106 с. : фото. - Текст : укр., нім. - Список репродукцій : с. 101-102. - Перелік ролей А. Бучми : с. 103-105.


Повний текст

 

В

  Веретенников Василий Художественная школа в Харькове в XVIII веке

Веретенников, В. И. Художественная школа в Харькове в XVIII веке : (из XIX т. Сборника Харьков. ист.-филол. о-ва в память проф. Е. К. Редина) / В. И. Веретенников. – Харьков : тип. «Печат. искусство», 1911. – 13 с.


Повний текст

  Ветухов Алексей Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры

Ветухов, А. В. Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры [Электронная копия] / А. Ветухов. – [Харьков : Тип. газ. ''Юж. край'', 1905]. – 4 с. – Припл.: Ветухов, А. В. Профессор Н. Ф. Сумцов : (по поводу тридцатилетия его науч.-пед. деятельности) / А. Ветухов. - [Харьков : Тип. газ. ''Юж. край'', 1905]. - 6 c. - Авт. указан в конце текста. - Отд. отт. из газ.: Юж. край. 1905. 2 окт.


Повний текст

  Возняк Михайло Грицько Сковорода славний український мудрець

Возняк, М. С. Грицько Сковорода славний український мудрець (1722–1794) / оповів Михайло Возняк ; Видавн. спілка ''Просвіта''. – Львів : з друк. «Діла», 1922. – [2], 24 с., 1 арк. портр. – (Народна бібліотека Просвіти ; ч. 14).


Повний текст

  Воронцова Лидия Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова

Воронцова, Л. Д. Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова / Л. Воронцова, В. Щепкин, С. Долгов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1904. – 14 с.


Повний текст

 

Г

  Гнатченко Микола Моя криниця : спогади дитинства

Гнатченко, М. П. Моя криниця : спогади дитинства / Микола Гнатченко. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ : ХОО ВУТ «Просвіта» ім.Т. Г. Шевченка, 2000. – 71 с.


Повний текст

  Гордеенко Егор Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харьков

Гордеенко, Е. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харьков / [Е. Гордеенко]. – Xарьков : Тип. Губерн. Правления, [1883?]. – 29 с.


Повний текст

 

Д

  Данилевич Василий Донецкое городище и город Донец

Данилевич, В. Е. Донецкое городище и город Донец / прив.-доц. В. Е. Данилевич. – Киев : Тип. Н. А. Гирич, 1908. – 15 с., 1 вкл. л. фото.


Повний текст

  Данилевич Василий Этнографический музей Харьковского историко-филологического общества

Данилевич, В. Е. Этнографический музей Харьковского историко-филологического общества / В. Е. Данилевич. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 8 с.


Повний текст

  Данилевский Василий Народный дом, его задачи и общественное значение

Данилевский, В. Я. Народный дом, его задачи и общественное значение : с прил. «Указателя» по лит. о Нар. домах, сост. А. А. Богомоловым / докл. проф. В. Я. Данилевского ; Харьк. о-во грамотности. – 2-е доп. изд. – Харьков : Типо-Лит. «Работник», 1915. – 60 с.


Повний текст

  Дидрихсон Алексей Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 1869-1909

Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 1869-1909 / [сост. А. А. Дидрихсон]. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – 261 с.


Повний текст

  Дракин А. П. Поселок «Южный» в 17 вер. от Харькова по Южным жел. дор.

Дракин, А. П. Поселок «Южный» в 17 вер. от Харькова по Южным жел. дор. : очерк возникновения и развития поселка / А. П. Дракин. - Харьков : Тип. «Утро» А. А. Жмудского, 1911. - 30 с. : фото. - (Издание описаний дачных и поселковых местностей вблизи гор. Харькова ; вып. 1).


Повний текст

 

Е

  Ерн Володимир Життя і особа Григорія Сковороди 

Ерне В. Життя і особа Григорія Сковороди / В. Ерне ; пер. з москов. Є. Маланюка. — [Б. м.] : Благодійне видав. т-во ”До світла”, 1923. – 60 с.


Повний текст

 

И

  Иванов Василий Корзинщики г. Харькова

Иванов, В. В. Корзинщики г. Харькова / [соч.] В. В. Иванова. – Харьков : Тип. «Юж. края», 1887. – 25 с.


Повний текст

  Иванов Василий Неизданные труды по исследованию народной жизни

Иванов, В. В. Неизданные труды по исследованию народной жизни : (кадастр Харьк. губернии) / В. В. Иванов. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1892. – 64 с. : табл.


Повний текст

  Иванов Василий Современная деревня в Харьковской губернии

Иванов, В. В. Современная деревня в Харьковской губернии / В. В. Иванов. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1893. – 28 с.


Повний текст

  Иванов Василий Точильщики

Иванов, В. В. Точильщики / [соч.] В. В. Иванова. – Харьков : Тип. «Юж. края», 1887. – 16 с.


Повний текст

  Иванов Евгений К биографии В. Н. Каразина

Иванов, Е. М. К биографии В. Н. Каразина : (высылка его из Москвы в Кручик и подневольное пребывание на родине) : 1831–1837 гг. / Е. М. Иванов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1909. – 16 с.


Повний текст

  Иванов Евгений Общество наук при Харьковском университете (1812–1829 гг.)

Иванов, Е. М. Общество наук при Харьковском университете (1812–1829 гг.) / Е. М. Иванов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 32 с.


Повний текст

 

І

  Іволгін Володимир Старий Харків : нариси

Іволгін, В. Старий Харків : нариси / В. Іволгін. – [Харків] : ДВУ, 1929. – 31 с.


Повний текст

 

К

  Котович Анатоль Григорій Савич Сковорода, український філософ XVIII ст. 

Котович А. Григорій Савич Сковорода, український філософ XVIII ст. / Анатоль Котович. — Львів : Молода Україна, 1924. — 48 с. : іл. – (Життєписи славних людей).


Повний текст

  Крист Евгений Кобзари и лирники Харьковской губернии

Крист, Е. И. Кобзари и лирники Харьковской губернии / Е. Крист. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1902. – 15 с.


Повний текст

  Кулжинский Григорий Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840)

Кулжинский, Г. И. Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840) / [соч. Гр. Ив. Кулжинского]. – 2-е, испр., изд. – Харьков : Печатня С. П. Яковлева, 1881. – 192, ІІІ с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

 

Л

  Лавров Иван Автобиография актёра Ивана Ивановича Лаврова (Барсукова)

Лавров, И. И. Автобиография актёра Ивана Ивановича Лаврова (Барсукова) / [И. И. Лавров]. – Харьков : Тип. «Юж. края», 1895. – 65 с., 1 л. портр. – Отд. отт. из газ. «Юж. край».

Іван Лавров (справжнє прізвище Барсуков; 1812–1890) – актор і антрепренер, який багато років грав на харківській сцені, зокрема, у трупах Л. Млотковського та М. Дюкова, де вважався улюбленцем публіки. Книга мемуарів актора була видана в Харкові у 1895 р., вже після його смерті.


Повний текст

  Лавровский Николай Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета

Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета / [Н. Лавровский]. – [Б. м. : б. и., 1872?]. – [49] с.


Повний текст

 

М

  Мельник Моисей И. И. Мечников : жизнь – труд – мировозрение

Мельник М. И. И. Мечников : жизнь – труд – мировоззрение : введение в изучение Мечникова / М. Мельник. — [Харьков] : Гос. изд-во Украины, 1924. – IV, 171 с.


Повний текст

  Миропольский Сергей Школа и общество : частная Харьков. жен. воскрес. школа

Миропольский, С. И. Школа и общество : частная Харьков. жен. воскрес. школа / С. Миропольский. – СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – 106, [1] с.


Повний текст

  Морозов Юрий О городищах Харьковской губернии

Морозов, Ю. И. О городищах Харьковской губернии : (из «Х. В.» за 1891 г., №№ 43 и 45) / Ю. И. Морозов ; [вступ. ст. «Памяти Ю. И. Морозова» Д. И. Багалея]. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1901. – 20 с. – Без тит. л.


Повний текст

  Московкин Владимир К истории харьковского музыкального и драматического образования : опыт систематического исследования (1910-1940 гг.)

Московкин, В. М. К истории харьковского музыкального и драматического образования : опыт систематического исследования (1910-1940 гг.) / Владимир Московкин. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 63 с.


Повний текст

  Мухачев Петр Двадцатипятилетие Харьковского технологического института Императора Александра III, 1885–1910 гг.

Мухачев, П. М. Двадцатипятилетие Харьковского технологического института Императора Александра III, 1885–1910 гг. : отчет, прочитан. на торжеств. акте 15-го сентября 1910 г. П. М. Мухачевым. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 71 с.


Повний текст

 

П

  Попов Иоанн Верхо-Харьковский Николаевский первоклассный девичий общежительный монастырь Харьковской губернии и уезда

Попов И. Верхо-Харьковский Николаевский первоклассный девичий общежительный монастырь Харьковской губернии и уезда : ист.-стат. описание / священник Иоанн Попов. — Харьков : Епарх. тип., 1912. – [4], 86 с., 15 вкл. л. фот.

Історико-статистичний опис монастиря, заснованого 1845 р. в с. Стрілече Харківського повіту Харківської губернії. Автор характеризує місце розташування монастиря, розповідає про його засновників і розбудовників, предмети культу, хресні ходи та свята, описує споруди. Книга містить велику кількість ілюстрацій – портрети та групові фотографії, фото будівель монастиря.


Повний текст

  Проліс М. В тенетах далечини : пам’яті Григорія Сковороди 

Проліс М. В тенетах далечини : пам’яті Григорія Сковороди / М. Проліс. — Прага ; Берлін : Нова Україна, 1924. – 60 с.


Повний текст

  Пшеборский Антон Математическое общество при Харьковском университете (1879–1904 гг.)

Пшеборский, А. П. Математическое общество при Харьковском университете (1879–1904 гг.) / А. П. Пшеборский. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 26 с.


Повний текст

 

Р

  Раевская-Иванова Мария Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год

Раевская-Иванова, М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год / сост. М. Д. Раевской-Ивановой. – X. : Типо-литогр. X. В. Аршавской, 1894. – 36 с.


Повний текст

  Раевская-Иванова Мария Художественно-промышленный музей в Харькове

Раевская-Иванова, М. Д. Художественно-промышленный музей в Харькове / [М. Д. Раевская]. - [Харьков : б. и., 1883]. - 15 с. - Авт. указан в конце текста


Повний текст

  Раевский Сергей Мнение члена комиссии, заведующей музеем, С. А. Раевского относительно проекта устава Харьковского городского художественно-промышленного музея, составленного членом той же комиссии Н. Н. Сабо 

Раевский, С. А. Мнение члена комиссии, заведующей музеем, С. А. Раевского относительно проекта устава Харьковского городского художественно-промышленного музея, составленного членом той же комиссии Н. Н. Сабо / С. А. Раевский. – Харьков : Тип. Гордона, 1889. – 17 с.


Повний текст

  Раевский Сергей Проект положения о Харьковском городском художественно-промышленном музее 

Раевский, С. А. Проект положения о Харьковском городском художественно-промышленном музее, составленный членом комиссии С. А. Раевским / С. А. Раевский. – Харьков : Тип. Гордона, 1889. – 7 с.


Повний текст

  Редин Егор Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда

Редин, Е. К. Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда / Е. К. Редин и Н. А. Федоровский. – Харьков : Типо-литогр. «Печат. дело», 1900. – 13 с. : фото. – Отд. отт. из: Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. 1900. Вып. 12.


Повний текст

  Редин Егор Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьк. ун.та (1805–1905)

Редин, Е. К. Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьк. ун.та (1805–1905) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберга и С-вья, 1905. – 35 с.


Повний текст

  Редин Егор Профессор М. С. Дринов : (к чествованию двадцатипятилетия его ученой деятельности)

Редин, Е. К. Профессор М. С. Дринов : (к чествованию двадцатипятилетия его ученой деятельности) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1898. – 7 с.


Повний текст

  Редин Егор Профессор Николай Федорович Сумцов : к тридцатилет. годовщине его учено-пед. деятельности

Редин, Е. К. Профессор Николай Федорович Сумцов : к тридцатилет. годовщине его учено-пед. деятельности / Е. К. Редин. – Харьков, 1906. – 32 с.: портр.


Повний текст

  Редин Егор Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902)

Редин, Е. К. Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1904. – 46 с.


Повний текст

  Редин Егор Харьков – как центр художественного образования Юга России

Редин, Е. К. Харьков – как центр художественного образования Юга России / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1894. – 36 с.


Повний текст

  Редин Егор Харьковская школа изящных искусств

Редин, Е. К. Харьковская школа изящных искусств / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1895. – 13 с.


Повний текст

  Роговский Евгений Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды

Роговский, Е. А. Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды / Е. А. Роговский ; изд. О-ва физ.-хим. наук при Харьк. ун-те. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1913. – 29 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Роммель Дитрих Христофор Пять лет из истории Харьковского университета

Роммель, Дитрих Христофор. Пять лет из истории Харьковского университета : воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьк. ун-те (1785-1815) / [Д. Х. Роммель ; авт. предисл. Я. О. Балясный]. – Харьков : в Унив. тип., 1868. – XIV, 111 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Рославский-Петровский Александр Указатель сочинений, напечатанных в типографии императорского Харьковского университета в 1805–1814 годах

Рославский-Петровский, А. П. Указатель сочинений, напечатанных в типографии императорского Харьковского университета в 1805–1814 годах / [сост.] А. Рославского-Петровского. – Харьков : в Унив. тип., 1866. – 54 с.


Повний текст

  Рубинский Константин Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования. (1805–1905 г.)

Рубинский, К. И. Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования. (1805–1905 г.) / К. И. Рубинский. – Харьков : Типо-литогр. «Печат. дело», 1907. – 44 с., 6 вкл. л. фот.


Повний текст

  Русова Софія Григорій Савич Сковорода 

Русова, С. Григорій Савич Сковорода : біогр. нарис / С. Р. [Софія Русова] ; пер. з моск. мови М. Л. — Катеринослав : Союз споживчих товариств, 1920. – 16 с.


Повний текст

 

С

  Сабо Николай Проект устава харьковского городского художественного музея 

Сабо, Н. Н. Проект устава Харьковского городского художественного музея, составленный членом комиссии, заведующей музеем, Н. Н. Сабо / Н. Н. Сабо. – Харьков : Тип. Гордона, 1889. – 7 с.


Повний текст

  Савва Владимир Из Слободской-украинской старины конца XVIII в.

Савва, В. И. Из Слободской-украинской старины конца XVIII в. : (заметки и материалы) / В. И. Савва. – Нежин : Типо-литогр. насл. В. К. Меленевского, 1906. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Самойлов С. К вопросу о филиальных отделениях Харьковской общественной библиотеки

Самойлов, С. К вопросу о филиальных отделениях Харьковской общественной библиотеки / С. Самойлов ; Харьк. обществ. б-ка. - Харьков : Харьков. губерн. ведомости, 1891. - 7 с. - Отд. отт. из № 322 ''Харьков. губерн. ведомости'' за 1891 г.


Повний текст

  Семенюк Микола Т. Шевченко і Харківщина

Семенюк, М. П. Т. Шевченко і Харківщина / Микола Семенюк. – Хмельницький : Цюпак, 2005. – 119 с : іл. – З дар. написом авт. – Бібліогр.: с. 117–118 (32 назви).


Повний текст

  Сидоров Олександр Індустріальному Харкову - столиці УСРР - зразкове міське господарство

Сидоров, Олександр Андрійович (1896-?).

Індустріальному Харкову - столиці УСРР - зразкове міське господарство / О. Сідоров. - Харків : Пролетар, 1932. - 56 с. : фото.

http://elib.nplu.org/object.html?id=10086

  Столярова Ганна Слобожанський уклін Тарасові Шевченку

Столярова, Г. П. Слобожанський уклін Тарасові Шевченку : літ.-краєзнав. дослідж. : [виголош. на «Краєзнав. читаннях» у від. «Україніка» Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка 31 берез. 2004 р.] / Г. П. Столярова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 62 с. : іл. – З автографом авт.


Повний текст

  Сумцов Микола Слобідсько-українські історичні пісні

Сумцов, М. Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – 2-ге вид. – Черкаси : Сіяч, 1918. – 21 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – На тит. арк. : № 34.


Повний текст

  Сумцов Николай Из гимназических воспоминаний

Сумцов, Н. Ф. Из гимназических воспоминаний / Н. Ф. Сумцов. – [Харьков, 1905]. – 11 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Культурный уголок Харьковской губернии : (Поповская академия)

Сумцов, Н. Ф. Культурный уголок Харьковской губернии : (Поповская академия) / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1888. – 13 с. + 5 с. прил.


Повний текст

  Сумцов Николай Материалы для истории Харьковского университета

Сумцов, Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1894. – 35 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Организация общественных и школьных библиотек

Сумцов, Н. Ф. Организация общественных и школьных библиотек / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. – 24 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Очерки народного быта

Сумцов, Н. Ф. Очерки народного быта : (из этногр. экскурсии 1901 г. по Ахтыр. уезду Харьк. губернии) / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1902. – 57 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства

Сумцов, Н. Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1912. – 10 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Харьков и Шевченко

Сумцов, Н. Ф. Харьков и Шевченко / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1911. – 11 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского

Сумцов, Н. Ф. Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского / Н. Ф. Сумцов. – Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1914. – С. 69-93. – Отд. отт. из сб. «Памяти И. И. Срезневского».


Повний текст

  Сумцов Николай Человек золотого сердца : (профессор Егор Кузьмич Редин)

Сумцов, Н. Ф. Человек золотого сердца : (профессор Егор Кузьмич Редин) / проф. Н. Сумцов. – Харьков : Тип. ''Печат. дело'', 1909. – 63 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

 

Т

  Тихий Н. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове

Тихий, Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове : по поводу бр. г. И-ва ''В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета'' / Н. Тихий. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. – 80 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Тихий Николай Кручик теперь

Тихий Н. Кручик теперь : (описание поездки в бывшее родовое имение В. Н. Казарина в 1903 г.) / Н. Тихий. — Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1907. – 9 с.

Село Кручик Богодухівського повіту Харківської губернії – колишній родовий маєток засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773–1842). Праця М. Тихого, одного з його біографів, являє собою опис поїздки у це село в 1903 році. Крім відомостей про долю маєтку, господарську діяльність нащадків, стан сільської церкви, автор також наводить перекази старожилів Кручика про В. Н. Каразіна, що дають ширше уявлення про цю людину.


Повний текст

  Товарищество Гофман и Деуэль Парфюмерия и косметика русские и заграничные

Парфюмерия и косметика русские и заграничные : прейскурант / Товарищество Гофман и Деуэль. - Харьков : Типо-литогр. Ю. М. Беркман, 1912. - 67 с. : ил.

Фабрично-заводське товариство Гофман і Деуель (м. Харків) займалося оптовим продажем товарів аптекарського та медичного призначення (посуд, інструменти, перев’язочні матеріали тощо), а також парфумерії та косметики. Крім того діяла фабрика, що виготовляла упаковку для аптечних, косметичних, парфумерних, кондитерських і тютюнових виробів.


Повний текст

 

Ф

  Фесенко Иван Кустарные промыслы на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове в 1887 году

Фесенко, И. О. Кустарные промыслы на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове в 1887 году : отчет по кустар. отд. Всерос. с.-х. выст. 1887 г. / сост. распорядителем кустар. отд. выст., Харьк. гор. головою Иваном Осиповичем Фесенко. – [Б. м. : б. и., 1887]. – 72 с.


Повний текст

 

Х

  Хмурий Василь Йосип Гірняк

Хмурий, В. О. Йосип Гірняк : етюд / В. Хмурий. - [Харків] : Рух, [1931]. - 42 с., 14 арк. фото : іл., портр. - Наприкінці кн. перелік ролей Й. Гірняка.


Повний текст

 

Ч

  Чегринец Мария «Нам виден свет сияющего завтра»

Чегринец, М. «Нам виден свет сияющего завтра» : (воспоминания о поэте Ольге Бондаренко) / Мария Чегринец ; Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – Харьков, 2019. – 220 с.: фото.

Дослідження життєвого і творчого шляху поета – співробітниці Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Ольги Тимофіївни Бондаренко (1922–1991), спогади про її непросте життя, про творчість і забуття. У книзі використані документи особистих архівів, публікації в пресі, унікальні фотографії і – вірші, які оцінила сама Анна Ахматова.


Повний текст

  Черноморець Віталій Історія слободи Пісочинської. Кн. 1

Черноморець, В. О. Історія слободи Пісочинської. Кн. 1 / В. О. Черноморець. – Харків : Константа, 2005. – 236 с. : іл. – (Історія Пісочина).


Повний текст

  Черноморець Віталій Історія слободи Пісочинської. Кн. 2

Черноморець, В. О. Історія слободи Пісочинської. Кн. 2 / В. О. Черноморець. – Харків : С.А.М., 2013. – 141 с. : іл. – (Історія Пісочина).


Повний текст

  Черноморець Віталій Однокласники

Черноморець, В. О. Однокласники : біогр. нариси / В. О. Черноморець. – Харків : С.А.М., 2011. – 99 с. : іл. – (Історія Пісочина).

Біографічні нариси про окремих випускників Пісочинської середньої школи до 1980 року.


Повний текст

  Черноморець Віталій Пісочинський Свято-Василівський храм

Черноморець, В. О. Пісочинський Свято-Василівський храм / В. Черноморець. – Харків : Курсор, 2007. – 55 с. : іл. – (Історія Пісочина).


Повний текст

  Чириков Григорий Каменные бабы в Харьковской губернии

Чириков, Г. С. Каменные бабы в Харьковской губернии / Г. С. Чириков. – Харьков : Типо-литография М. Ф. Зильберберга, 1901. – 16 с.


Повний текст

 

Ш

  Шидловский Виктор Весенние экскурсии в окрестностях Харькова

Шидловский, В. Я. Весенние экскурсии в окрестностях Харькова : (живот. и растит. мир) : пособие для шк. экскурсий : с 49 рис. / В. Я. Шидловский и М. И. Котов ; под общ. ред. В. И. Талиева. – [Харьков] : [Тип. М. Х. Сергеева], 1916. – 43, [1] с. : рис.


Повний текст

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  «Земля и воля. 1917. Декабрь»  

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

  «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Вып. 1 (1880–1886)»  

  Богданович Владимир «Воспоминания»  

  Московкин Владимир, Михайличенко Дмитрий «Саймон Кузнец и харьковская высшая экономическая школа начала ХХ ст.»