Краєзнавча електронна бібліотека
Наукові та науково-популярні Книги

 

 

  «VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCOVIENSIS!» (Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!)

«VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCOVIENSIS!» (Хай живе, росте, квітне харківська бібліотека!) Д. І. Багалій / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 123. с.

До збірника увійшли репринтне відтворення книги «Двадцатипятилетие Харьковской общественной библиотеки» та привітання ХДНБ ім. В.Г.Короленка зі 125-річчям.


Повний текст

  Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка

Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / [Н. І. Полянська та ін. ; пер. англ. мовою: Г. М. Герасимова, В. А. Долбня, Л. І. Міллер]. – Ювіл. вид. – Харків : ІРІС, 2011. – 239 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 235–238.


Повний текст

  Бібліотеки Харкова

Бібліотеки Харкова : довідник / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Л. В. Волошина, О. В. Непочатова]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Харків, 2012. – 216 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності (1888 – 1918)

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності (1888 – 1918) : зб. матеріалів / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Харків, 2004. – 128 с.


Повний текст

  Великий майстер «Березоля»

Великий майстер «Березоля» : до 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса : матеріали наук.-практ. конф. (5 берез. 2007 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: О. І. Крутас, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2007. – 97 с.


Повний текст

  Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938)

Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883–1938) : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька. – Харків, 2005. – 90 с.


Повний текст

  Двадцатилетие Харьковского общества распространения в народе грамотности

Двадцатилетие Харьковского общества распространения в народе грамотности. – [Харьков : Тип. Губерн. правления, 1889]. – 20 с.


Повний текст

  Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при Императорском Харьковском университете 

Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при Императорском Харьковском университете : юбил. заседание 8 февр. 1898 г. - Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. - 58 с.


Повний текст

  Екскурсійні об’єкти по м. Харкову

Екскурсійні об’єкти по м. Харкову / Харк. обл. дит. екскурс.-турист. станція. – [Харків], 1938. – 16 с.


Повний текст

  Записки императорского Харьковского университета

Записки императорского Харьковского университета : указ. за 20 лет (1893–1912) : отд. прил. к 1-й кн. 1913 г. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – 56 с.


Повний текст

  Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині

Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині : (зб. док.) / Упр. держ. архівами НКВС УРСР, наук.-вид. від. - Київ ; Xарків : Укр. держ. вид-во, 1944. - 55 с.


Повний текст

  Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка»

Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. О. Ярошик, С. М. Миценко]. – Харків, 2013. – 38 с.


Повний текст

  Краткий исторический очерк 50-летия Харьковского ветеринарного института

Краткий исторический очерк 50-летия Харьковского ветеринарного института. – Харьков : Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1912. – 34 с., 1 л. ил.


Повний текст

  Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет. 1871-1896

Краткий обзор деятельности Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества и состоящего при нем музыкального училища за 25 лет. 1871-1896. – Харьков : Тип. и литогр. Зильберберг, 1896. – 51 с. : табл.


Повний текст

  Краткий очерк двадцатипятилетия Женской ремесленной школы Харьковского общества распространения в народе грамотности,1877–1902 г.

Краткий очерк двадцатипятилетия Женской ремесленной школы Харьковского общества распространения в народе грамотности,1877–1902 г. – Харьков : Электр. Тип. С. А. Шмерковича, 1903. – 14 с., 2 табл.


Повний текст

  Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года

Кустарные промыслы в Харьковской губернии по данным исследования 1912 года / Харьк. губерн. зем. управа, Отд. текущей статистики ; [под ред. С. С. Жилкина ; сост. В. В. Терешкевич и др.]. – Харьков : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913. – 37 с. : табл.


Повний текст

  Кустарные промыслы Харьковской губернии : изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб

Кустарные промыслы Харьковской губернии : изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб / Харьк. губерн. стат. бюро. – Харьков : Кооператив. тип., 1920. – 28 с.


Повний текст

  Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год

Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год. Вып. 1 / Стат. отд. Харьк. гор. управы ; [сост.] зав. Стат. отд. Харьк. гор. управы Н. В. Петров. - Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. - 122 с. разд. паг.


Повний текст

  Местные промыслы населения Харьковской губернии

Местные промыслы населения Харьковской губернии / изд. Харьк. губерн. земства ; [предисл. Б. В. Авилова]. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1905. – [2], 97 с. : табл.


Повний текст

  Метричні книги села Основи Харківського повіту Слобідсько-Української губернії (у 1780–1796 рр. Харківського намісництва)

Метричні книги села Основи Харківського повіту Слобідсько-Української губернії (у 1780–1796 рр. Харківського намісництва). – с. Основа, 1774–1823. – 528 арк. – Рос. – Рукопис різними почерками. Розмір блока 460 х 265 мм. Оправа першої чверті ХІХ ст., матеріали: картон, папір, тканина (корінець).

Архівна пам’ятка національного та регіонального значення. Містить численні відомості про представників роду Квіток, зокрема про видатного українського письменника, зачинателя художньої прози в новій українській літературі, театрального діяча та громадського діяча Григорія Федоровича Квітку-Основ’яненка (1778–1843). С. Основа – власність Федора Івановича Квітки (до 1805 р.), Андрія Федоровича Квітки; нині – у межах м. Харкова.

Місцезнаходження. ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Колекція архівних документів, шифр 819155, інв. № а 67481.


Повний текст

  Музей Слобідської України. Ч. 1

Музей Слобідської України. Ч. 1 : бюлетень : (укр. та рос. мовами). – Харків : [б. в.], 1925. – 45 с.


Повний текст

  Отчет комиссии отдела «HEBRAICA et JUDAICA» при Х. О. Б. (с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г.)

Отчет комиссии отдела «HEBRAICA et JUDAICA» при Х. О. Б. (с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г.). - Харьков : Тип. фирмы ''Адольф Дарре'', 1915. - 6 с.


Повний текст

  Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год

Отчет о деятельности Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1892 год. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1893. – 67 с.


Повний текст

  Отчет совета Харьковского общества деятелей периодической печати и литературы за первый отчетный 1917-й год 

Отчет совета Харьковского общества деятелей периодической печати и литературы за первый отчетный 1917-й год. - Харьков : Кооп. тип., 1918. - 20 с.

Харківське товариство діячів періодичної преси і літератури було створено в травні 1917 р. з метою вирішення професійних питань, боротьби з політичною цензурою, захисту прав своїх членів, їх матеріальної підтримки. У звіті висвітлюється історія його створення та початковий період діяльності, вміщено грошовий звіт, інструкцію з видачі позик і допомоги.


Повний текст

  Памяти Александра Николаевича Моисеенко 

Памяти Александра Николаевича Моисеенко. † 7-го июля 1909 года : [сборник]. - [Харьков] : ред. газ. «Утро», [1909]. - 66 с., [9] л. фото.

Добірка матеріалів пам'яті редактора і співвидавця харківської газети «Утро» (1906–1916) О. М. Моїсеєнка, першого чоловіка видатної художниці по костюмах, володарки «Оскара» Варвари Каринської. На додатковому титульному аркуші – її посвята «Ранок і день мого життя – мій Саша. Варя». До книги увійшли некрологи, спогади, промови, телеграми, листи читачів газети, фотографії.


Повний текст

  Памяти Дмитрия Петровича Миллера

Памяти Дмитрия Петровича Миллера : [сб. ст.]. – Харьков : Тип. «Печат. дело», [1914]. – 23 с.


Повний текст

  Памяти профессора Егора Кузьмича Редина

Памяти профессора Егора Кузьмича Редина : некрологи и речи. - Харьков : Тип. «Печат. дело», 1909. - 27 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Промыслы и занятия земледельческого населения Харьковской губернии

Промыслы и занятия земледельческого населения Харьковской губернии / Харьк. кредит. союз, Стат. бюро. – Харьков : Союз, 1920. – 96 с.


Повний текст

  Промыслы населения Харьковской губернии : корзиночный промысел

Промыслы населения Харьковской губернии : корзиночный промысел / Оценочно-стат. отд. Харьк. губерн. зем. управы. – Валки : Тип. Ф. В. Савченка, 1918. – 30 с.


Повний текст

  Профессор Дмитрий Иванович Багалей

Профессор Дмитрий Иванович Багалей : к двадцатипятилет. годовщине его учено-пед. деятельности : [сб. ст. и выступлений] / [Харьк. ист.-филол. о-во]. - Харьков : Тип. «Печат. дело», 1906. - 30 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Рідній Короленківській бібліотеці … : з колекції кн.-дарунків авт., уклад. та видавців Харків. держ. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка

Рідній Короленківській бібліотеці … : з колекції кн.-дарунків авт., уклад. та видавців Харків. держ. наук. б-ці ім. В. Г. Короленка : альбом / М-во культури і туризму України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. І. Я. Лосієвський ; передм. В. Д. Ракитянської]. – Харків : Сага, 2010. – 69, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 65-69.


Повний текст

  Самовіддане служіння книзі

Самовіддане служіння книзі : нариси / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка», уклад. : Н. П. Борисенко, В. М. Михайленко, Н. П. Осадча. – Харків, 2011. – 32 с.

Видання підготовлене з нагоди 125-річчя ХДНБ ім. В.Г.Короленка та містить нариси про ветеранів відділу наукової організації та використання основного фонду Бібліотеки.


Повний текст

  Сліди фашистських звірів

Сліди фашистських звірів : зб. ст. про нім. розбій у Харкові. - Київ ; Xарків : Укр. держ. вид-во, 1944. - 77с.


Повний текст

  Слобожанщина в екскурсіях

Слобожанщина в екскурсіях / зредаговано О. Ветуховим та Т. Відкуп. – Харків : видано Харків. екскурс. секцією окрметодкому, 1928. – 24 с.


Повний текст

  Список домовладельцев города Харькова

Список домовладельцев города Харькова. - [Xарьков, 1887]. - 359 с.


Повний текст

  Список лиц, служащих в императорском Харьковском университете

Список лиц, служащих в императорском Харьковском университете (на 1 января 1913 г.). – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1913. – 24 с.


Повний текст

  Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации

Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. - [Москва] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1943. - 96 с.


Повний текст

  Сын эпохи

Сын эпохи : посвящ. 100-лет. юбилею со дня рождения Генер. конструктора ХТЗ Кашубы Б. П. / [авт.-сост.:] С. А. Кашуба, В. Л. Жулидов. - Харьков : Міськдрук, 2012. - 59 с., [12] л. ил.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 1. Кустарные, отхожие и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 1. Кустарные, отхожие и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде. — Х. : Тип. Губерн. Правления, 1882. – 111 с.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 2. Купянский уезд

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 2. Купянский уезд / изд. Харьк. губерн. земства ; [соч.] Л. Соколовского. – Харьков : Тип. Окруж. штаба, 1883. – 132 с. : рис. – Без тит. л.


Повний текст

  Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 3. Ахтырский уезд

Труды комиссии по исследованию кустарных промыслов Харьковской губернии. Вып. 3. Ахтырский уезд / изд. Харьк. губерн. земства ; [соч.] А. Д. Твердохлебова. – Харьков : [б. и.], 1885. – [4], 83 с. : табл.


Повний текст

  Устав Харьковского общества распространения в народе грамотности

Устав Харьковского общества распространения в народе грамотности. – Харьков, 1896. – 6 с.


Повний текст

  Устав Харьковского технологического института императора Александра III

Устав Харьковского технологического института императора Александра III : проект. – Харьков, 1906. – 40 с.


Повний текст

  Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города

Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города : краткий обзор работы учеб. и науч.-исслед. ин-тов за годы отечествен. войны / [отв. ред. С. С. Уразовский]. — Харьков : Соціаліст. Харківщина, 1944. – 33 с.


Повний текст

  Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года

Учреждения народного образования Харьковской губернии на 1 января 1924 года / Харьк. губерн. стат. бюро. – Харьков, 1924. – [6], 94: табл.


Повний текст

  Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку

Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали наук.-практ конф. (19 жовт. 2005 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2005. – 212 с.


Повний текст

  Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років

Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. В. Мирошнікова]. – Харків : РА «ІРІС», 2011. – 46 с. : іл.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Ч. 1

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми : матеріали наук.-практ. конф. (20 квіт. 2004 р.). Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 199 с.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Ч. 2

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми : матеріали наук.-практ конф. (20 квіт. 2004 р.). Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 109 с.


Повний текст

  Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год

Харьковское коммерческое училище императора Александра ІІІ. 1891 год : составлял проект и строил акад. архитектор А. Н. Бекетов : [фотоальбом]. – [Б. м. : б. и., 1891]. – 6 л. фот.


Повний текст

  Чудесные исцеления пред Иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что в Ахтырском Свято-Троицком монастыре

Чудесные исцеления пред Иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что в Ахтырском Свято-Троицком монастыре : с предвар. сказанием об этой иконе и самом монастыре. - Изд. 2-е. - Харьков : в Унив. тип., 1877. - 47 с. - Прил. к газ. «Харьк. епарх. ведомости», 1877 г.


Повний текст

 

M

  Metchnikow Olga Vie d'Élie Metchnikow

Metchnikow, O. Vie d'Élie Metchnikow, 1845–1916. – Paris, 1920. – Переклад назви: Життя Іллі Мечникова.

Автор книги – Мечникова (уродж. Білокопитова) Ольга Миколаївна (1858–1944), скульптор і живописець, друга дружина біолога Іллі Ілліча Мечникова.


Повний текст

 

А

  Абрамов Яков Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще

Абрамов, Я. В. Частная женская воскресная школа в Харькове и воскресные школы вообще / Я. В. Абрамов. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1890. – 56 с.


Повний текст

  Александров Владимир Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда

Александров, В. С. Предание о храмовой иконе в церкви слободы Бугаевки Харьковской губ. Изюмского уезда : с прибавлением крат. сведений о самой Бугаевке / [соч.] Вл. Александрова. - Харьков : в Унив. тип., 1876. - 26 с.


Повний текст

  Алчевская Христина Полгода из жизни воскресной школы : (из записной тетради учительницы воскресной шк.)

Алчевская, Х. Д. Полгода из жизни воскресной школы : (из записной тетради учительницы воскресной шк.) : (из журн. «Рус. Шк.» за 1895 г.) / Х. Д. Алчевской. – СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1895. – 126 с.


Повний текст

  Анцыферов Алексей М. И. Туган-Барановский

Анцыферов, А. Н. М. И. Туган-Барановский / А. Н. Анцыферов. - Харьков : Харьк. кооп. т-во изд. дела, 1919. - [2], 6 с. - Библиогр. трудов М. И. Туган-Барановского : с. 6 (14 назв.).

Праця економіста і статистика, професора Харківського університету і Харківського комерційного інституту Олексія Анциферова пам'яті видатного економіста, уродженця Харківської губернії, випускника Харківського університету Михайла Туган-Барановського.


Повний текст

 

Б

  Багалей Дмитрий Григорий Саввич Сковорода

Багалей, Д. И. Григорий Саввич Сковорода : (речь, произнесенная в публичном заседании Харьков. Ист.-Филол. Общества, по случаю исполнившегося 29-го окт. 1894 г. столетия со дня смерти этого философа) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1896. – 4, 16 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем

Багалей, Д. И. Издания сочинений Г. С. Сковороды и состоящие в связи с ними исследования о нем : (к 120 годовщине со времени его кончины : 1794-1914 г.) / Д. И. Багалей. – Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1915. – 58 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Материалы к истории харьковской литературы

Багалей, Д. И. Материалы к истории харьковской литературы / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1905. – [2], 12 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Мысли об устройстве исторического архива при Харьковском университете

Багалей, Д. И. Мысли об устройстве исторического архива при Харьковском университете / [Дм. Багалей]. – [Санкт-Петербург : Тип. Императ. акад. наук, 1884]. – 16 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Общий очерк древностей Харьковской губернии

Багалей, Д. И. Общий очерк древностей Харьковской губернии / [соч.] проф. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1890. – [2],17 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель

Багалей, Д. И. Г. С. Сковорода и Л. Н. Толстой: историческая параллель / речь проф. Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1911. – 8 с.


Повний текст

  Багалей Дмитрий Харьковский педагог и журналист начала ХІХ века Иван Филиппович Вернет

Багалей, Д. И. Харьковский педагог и журналист начала ХІХ века Иван Филиппович Вернет : (из XVIII т. Сб. ист.-филол. о-ва, азд. в честь проф. Н. Ф. Сумцова) / Д. И. Багалей. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1908. – 7 с.


Повний текст

  Баженов Николай Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя : к вопр. о лит. заимствовании

Баженов, Н. Г. Ф. Квитка как вдохновитель Гоголя : к вопр. о лит. заимствовании / Н. Баженов. – Харьков, 1916. – 25 с.


Повний текст

  Белов Василий А. К. Алчевский (1835–1901)

Белов, В. Д. А. К. Алчевский (1835–1901) / В. Д. Белов ; с предисл. Л. Ф. Снегирева. – Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1903. – [2], XVIII, 21 с.


Повний текст

  Буревій Кость А. Бучма

А. Бучма : монографія / текст К. Буревій ; [референт оформу та друку В. О. Хмурий ; худож. В. Г. Меллер] = A. Butschma : monographie / text von K. Burewij. - [Харків] : Рух, [1933]. - 106 с. : фото. - Текст : укр., нім. - Список репродукцій : с. 101-102. - Перелік ролей А. Бучми : с. 103-105.


Повний текст

 

В

  Вахтерова Эмилия Пятьдесят лет работы для народа : (к 50-тилетнему юбилею Х. Д. Алчевской)

Вахтерова, Э. Пятьдесят лет работы для народа : (к 50-тилетнему юбилею Х. Д. Алчевской) / Э. Вахтерова. – Москва : Тип. П. П. Рябушинского, 1912. – 24 с.


Повний текст

  Веретенников Василий Художественная школа в Харькове в XVIII веке

Веретенников, В. И. Художественная школа в Харькове в XVIII веке : (из XIX т. Сборника Харьков. ист.-филол. о-ва в память проф. Е. К. Редина) / В. И. Веретенников. – Харьков : тип. «Печат. искусство», 1911. – 13 с.


Повний текст

  Ветухов Алексей Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры

Ветухов, А. В. Николай Федорович Сумцов как исследователь народного быта и культуры [Электронная копия] / А. Ветухов. – [Харьков : Тип. газ. "Юж. край", 1905]. – 4 с. – Припл.: Ветухов, А. В. Профессор Н. Ф. Сумцов : (по поводу тридцатилетия его науч.-пед. деятельности) / А. Ветухов. - [Харьков : Тип. газ. "Юж. край", 1905]. - 6 c. - Авт. указан в конце текста. - Отд. отт. из газ.: Юж. край. 1905. 2 окт.


Повний текст

  Воронцова Лидия Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова

Воронцова, Л. Д. Памяти профессора Александра Ивановича Кирпичникова / Л. Воронцова, В. Щепкин, С. Долгов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1904. – 14 с.


Повний текст

 

Г

  Гнатченко Микола Моя криниця : спогади дитинства

Гнатченко, М. П. Моя криниця : спогади дитинства / Микола Гнатченко. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ : ХОО ВУТ «Просвіта» ім.Т. Г. Шевченка, 2000. – 71 с.


Повний текст

  Гордеенко Егор Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харьков

Гордеенко, Е. Харьковское городское самоуправление, нужды его и недостатки, состояние общественного хозяйства и промыслов г. Харьков / [Е. Гордеенко]. – Xарьков : Тип. Губерн. Правления, [1883?]. – 29 с.


Повний текст

 

Д

  Данилевич Василий Донецкое городище и город Донец

Данилевич, В. Е. Донецкое городище и город Донец / прив.-доц. В. Е. Данилевич. – Киев : Тип. Н. А. Гирич, 1908. – 15 с., 1 вкл. л. фото.


Повний текст

  Данилевич Василий Этнографический музей Харьковского историко-филологического общества

Данилевич, В. Е. Этнографический музей Харьковского историко-филологического общества / В. Е. Данилевич. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 8 с.


Повний текст

  Данилевский Василий Народный дом, его задачи и общественное значение

Данилевский, В. Я. Народный дом, его задачи и общественное значение : с прил. «Указателя» по лит. о Нар. домах, сост. А. А. Богомоловым / докл. проф. В. Я. Данилевского ; Харьк. о-во грамотности. – 2-е доп. изд. – Харьков : Типо-Лит. «Работник», 1915. – 60 с.


Повний текст

  Данилевский Григорий Харьковские школы в старину и теперь

Данилевский, Г. П. Харьковские школы в старину и теперь / Г. П. Данилевский. – [Санкт-Петербург, 1863]. – 44 с.


Повний текст

  Дидрихсон Алексей Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 1869-1909

Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности, 1869-1909 / [сост. А. А. Дидрихсон]. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – 261 с.


Повний текст

  Дракин А. П. Поселок «Южный» в 17 вер. от Харькова по Южным жел. дор.

Дракин, А. П. Поселок «Южный» в 17 вер. от Харькова по Южным жел. дор. : очерк возникновения и развития поселка / А. П. Дракин. - Харьков : Тип. «Утро» А. А. Жмудского, 1911. - 30 с. : фото. - (Издание описаний дачных и поселковых местностей вблизи гор. Харькова ; вып. 1).


Повний текст

 

И

  Иванов Василий Корзинщики г. Харькова

Иванов, В. В. Корзинщики г. Харькова / [соч.] В. В. Иванова. – Харьков : Тип. «Юж. края», 1887. – 25 с.


Повний текст

  Иванов Василий Неизданные труды по исследованию народной жизни

Иванов, В. В. Неизданные труды по исследованию народной жизни : (кадастр Харьк. губернии) / В. В. Иванов. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1892. – 64 с. : табл.


Повний текст

  Иванов Василий Современная деревня в Харьковской губернии

Иванов, В. В. Современная деревня в Харьковской губернии / В. В. Иванов. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1893. – 28 с.


Повний текст

  Иванов Василий Точильщики

Иванов, В. В. Точильщики / [соч.] В. В. Иванова. – Харьков : Тип. «Юж. края», 1887. – 16 с.


Повний текст

  Иванов Евгений К биографии В. Н. Каразина

Иванов, Е. М. К биографии В. Н. Каразина : (высылка его из Москвы в Кручик и подневольное пребывание на родине) : 1831–1837 гг. / Е. М. Иванов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1909. – 16 с.


Повний текст

  Иванов Евгений Общество наук при Харьковском университете (1812–1829 гг.)

Иванов, Е. М. Общество наук при Харьковском университете (1812–1829 гг.) / Е. М. Иванов. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 32 с.


Повний текст

 

І

  Іволгін Володимир Старий Харків : нариси

Іволгін, В. Старий Харків : нариси / В. Іволгін. – [Харків] : ДВУ, 1929. – 31 с.


Повний текст

 

К

  Кирпичев Виктор Десятилетие Харьковского практического технологического института

Кирпичев, В. Л. Десятилетие Харьковского практического технологического института. 1885-1895 гг. : отчет, прочитанный на годичном акте 15-го сент. 1895г. директором ин-та В. Л. Кирпичевым. - Xарьков : тип. Зильберберга, 1895. - 19с.


Повний текст

  Коваленко Іван Установи політосвіти на Харківщині

Коваленко, І. З. Установи політосвіти на Харківщині / Коваленко І. З. – Харків, 1927. – 34 с.


Повний текст

  Крист Евгений Кобзари и лирники Харьковской губернии

Крист, Е. И. Кобзари и лирники Харьковской губернии / Е. Крист. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1902. – 15 с.


Повний текст

  Кулжинский Григорий Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840)

Кулжинский, Г. И. Святитель Мелетий Леонтович, архиепископ Харьковский и Ахтырский (1784–1840) / [соч. Гр. Ив. Кулжинского]. – 2-е, испр., изд. – Харьков : Печатня С. П. Яковлева, 1881. – 192, ІІІ с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

 

Л

  Лавровский Николай Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета

Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета / [Н. Лавровский]. – [Б. м. : б. и., 1872?]. – [49] с.


Повний текст

  Лебедев Амфиан Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украйны до учреждения в Харькове университета

Лебедев, А. С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украйны до учреждения в Харькове университета / А. С. Лебедев ; изд. император. 0-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те. - Москва : в унив. тип. (М. Катков), 1886. - 106 с.


Повний текст

 

М

  Мельник Моисей И. И. Мечников : жизнь – труд – мировозрение 

Мельник М. И. И. Мечников : жизнь – труд – мировоззрение : введение в изучение Мечникова / М. Мельник. — [Харьков] : Гос. изд-во Украины, 1924. – IV, 171 с.


Повний текст

  Миропольский Сергей Школа и общество : частная Харьков. жен. воскрес. школа

Миропольский, С. И. Школа и общество : частная Харьков. жен. воскрес. школа / С. Миропольский. – СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – 106, [1] с.


Повний текст

  Морозов Юрий О городищах Харьковской губернии

Морозов, Ю. И. О городищах Харьковской губернии : (из «Х. В.» за 1891 г., №№ 43 и 45) / Ю. И. Морозов ; [вступ. ст. «Памяти Ю. И. Морозова» Д. И. Багалея]. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1901. – 20 с. – Без тит. л.


Повний текст

  Московкин Владимир К истории харьковского музыкального и драматического образования : опыт систематического исследования (1910-1940 гг.)

Московкин, В. М. К истории харьковского музыкального и драматического образования : опыт систематического исследования (1910-1940 гг.) / Владимир Московкин. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 63 с.


Повний текст

  Мухачев Петр Двадцатипятилетие Харьковского технологического института Императора Александра III, 1885–1910 гг.

Мухачев, П. М. Двадцатипятилетие Харьковского технологического института Императора Александра III, 1885–1910 гг. : отчет, прочитан. на торжеств. акте 15-го сентября 1910 г. П. М. Мухачевым. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 71 с.


Повний текст

 

П

  Павловский Федор Первый год Харьковской общественной библиотеки

Павловский, Ф. А. Первый год Харьковской общественной библиотеки / Ф. А. Павловский. - Харьков, 1888. - 16 с.


Повний текст

  Пшеборский Антон Математическое общество при Харьковском университете (1879–1904 гг.)

Пшеборский, А. П. Математическое общество при Харьковском университете (1879–1904 гг.) / А. П. Пшеборский. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1911. – [2], 26 с.


Повний текст

 

Р

  Раевская-Иванова Мария Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год

Раевская-Иванова, М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 года до 1894 и отчет школы за 1893 год / сост. М. Д. Раевской-Ивановой. – X. : Типо-литогр. X. В. Аршавской, 1894. – 36 с.


Повний текст

  Редин Егор Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда

Редин, Е. К. Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда / Е. К. Редин и Н. А. Федоровский. – Харьков : Типо-литогр. «Печат. дело», 1900. – 13 с. : фото. – Отд. отт. из: Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. 1900. Вып. 12.


Повний текст

  Редин Егор Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьк. ун.та (1805–1905)

Редин, Е. К. Преподавание искусств в Императорском Харьковском университете : к истории Император. Харьк. ун.та (1805–1905) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберга и С-вья, 1905. – 35 с.


Повний текст

  Редин Егор Профессор М. С. Дринов : (к чествованию двадцатипятилетия его ученой деятельности)

Редин, Е. К. Профессор М. С. Дринов : (к чествованию двадцатипятилетия его ученой деятельности) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1898. – 7 с.


Повний текст

  Редин Егор Профессор Николай Федорович Сумцов : к тридцатилет. годовщине его учено-пед. деятельности

Редин, Е. К. Профессор Николай Федорович Сумцов : к тридцатилет. годовщине его учено-пед. деятельности / Е. К. Редин. – Харьков, 1906. – 32 с.: портр.


Повний текст

  Редин Егор Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902)

Редин, Е. К. Ученая деятельность Историко-филологического общества при Императорском Харьковском университете за первые двадцать пять лет его существования (1877–1902) / Е. К. Редин. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1904. – 46 с.


Повний текст

  Редин Егор Харьков – как центр художественного образования Юга России

Редин, Е. К. Харьков – как центр художественного образования Юга России / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1894. – 36 с.


Повний текст

  Редин Егор Харьковская школа изящных искусств

Редин, Е. К. Харьковская школа изящных искусств / Е. Редин. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1895. – 13 с.


Повний текст

  Роговский Евгений Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды

Роговский, Е. А. Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды / Е. А. Роговский ; изд. О-ва физ.-хим. наук при Харьк. ун-те. – Харьков : Тип. «Печат. дело», 1913. – 29 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

  Роммель Дитрих Христофор Пять лет из истории Харьковского университета

Роммель, Дитрих Христофор. Пять лет из истории Харьковского университета : воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьк. ун-те (1785-1815) / [Д. Х. Роммель ; авт. предисл. Я. О. Балясный]. – Харьков : в Унив. тип., 1868. – XIV, 111 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Рославский-Петровский Александр Указатель сочинений, напечатанных в типографии императорского Харьковского университета в 1805–1814 годах

Рославский-Петровский, А. П. Указатель сочинений, напечатанных в типографии императорского Харьковского университета в 1805–1814 годах / [сост.] А. Рославского-Петровского. – Харьков : в Унив. тип., 1866. – 54 с.


Повний текст

  Рубинский Константин Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования. (1805–1905 г.)

Рубинский, К. И. Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования. (1805–1905 г.) / К. И. Рубинский. – Харьков : Типо-литогр. «Печат. дело», 1907. – 44 с., 6 вкл. л. фот.


Повний текст

 

С

  Савва Владимир Из Слободской-украинской старины конца XVIII в.

Савва, В. И. Из Слободской-украинской старины конца XVIII в. : (заметки и материалы) / В. И. Савва. – Нежин : Типо-литогр. насл. В. К. Меленевского, 1906. – 40 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

  Самойлов С. К вопросу о филиальных отделениях Харьковской общественной библиотеки

Самойлов, С. К вопросу о филиальных отделениях Харьковской общественной библиотеки / С. Самойлов ; Харьк. обществ. б-ка. - Харьков : Харьков. губерн. ведомости, 1891. - 7 с. - Отд. отт. из № 322 ''Харьков. губерн. ведомости'' за 1891 г.


Повний текст

  Семенюк Микола Т. Шевченко і Харківщина

Семенюк, М. П. Т. Шевченко і Харківщина / Микола Семенюк. – Хмельницький : Цюпак, 2005. – 119 с : іл. – З дар. написом авт. – Бібліогр.: с. 117–118 (32 назви).


Повний текст

  Сидоров Олександр Індустріальному Харкову - столиці УСРР - зразкове міське господарство

Сидоров, Олександр Андрійович (1896-?).

Індустріальному Харкову - столиці УСРР - зразкове міське господарство / О. Сідоров. - Харків : Пролетар, 1932. - 56 с. : фото.

http://elib.nplu.org/object.html?id=10086

  Срезневский Измаил Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию

Срезневский, И. И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию / И. И. Срезневский. - Xарьков : Тип. Окр. штаба, 1883. - 24 с.


Повний текст

  Столярова Ганна Слобожанський уклін Тарасові Шевченку

Столярова, Г. П. Слобожанський уклін Тарасові Шевченку : літ.-краєзнав. дослідж. : [виголош. на «Краєзнав. читаннях» у від. «Україніка» Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка 31 берез. 2004 р.] / Г. П. Столярова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 62 с. : іл. – З автографом авт.


Повний текст

  Сумцов Микола Слобідсько-українські історичні пісні

Сумцов, М. Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – 2-ге вид. – Черкаси : Сіяч, 1918. – 21 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – На тит. арк. : № 34.


Повний текст

  Сумцов Николай Из гимназических воспоминаний

Сумцов, Н. Ф. Из гимназических воспоминаний / Н. Ф. Сумцов. – [Харьков, 1905]. – 11 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Культурный уголок Харьковской губернии : (Поповская академия)

Сумцов, Н. Ф. Культурный уголок Харьковской губернии : (Поповская академия) / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1888. – 13 с. + 5 с. прил.


Повний текст

  Сумцов Николай Материалы для истории Харьковского университета

Сумцов, Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1894. – 35 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Организация общественных и школьных библиотек

Сумцов, Н. Ф. Организация общественных и школьных библиотек / [соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. – 24 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Очерки народного быта

Сумцов, Н. Ф. Очерки народного быта : (из этногр. экскурсии 1901 г. по Ахтыр. уезду Харьк. губернии) / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1902. – 57 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства

Сумцов, Н. Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусства / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1912. – 10 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Харьков и Шевченко

Сумцов, Н. Ф. Харьков и Шевченко / Н. Ф. Сумцов. – Харьков, 1911. – 11 с.


Повний текст

  Сумцов Николай Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского

Сумцов, Н. Ф. Харьковский период научной деятельности И. И. Срезневского / Н. Ф. Сумцов. – Петроград : Тип. Император. акад. наук, 1914. – С. 69-93. – Отд. отт. из сб. «Памяти И. И. Срезневского».


Повний текст

  Сумцов Николай Человек золотого сердца : (профессор Егор Кузьмич Редин)

Сумцов, Н. Ф. Человек золотого сердца : (профессор Егор Кузьмич Редин) / проф. Н. Сумцов. – Харьков : Тип. ''Печат. дело'', 1909. – 63 с., 1 вкл. л. портр.


Повний текст

 

Т

  Тихий Н. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове

Тихий, Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове : по поводу бр. г. И-ва ''В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета'' / Н. Тихий. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1905. – 80 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


Повний текст

 

Ф

  Фесенко Иван Кустарные промыслы на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове в 1887 году

Фесенко, И. О. Кустарные промыслы на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове в 1887 году : отчет по кустар. отд. Всерос. с.-х. выст. 1887 г. / сост. распорядителем кустар. отд. выст., Харьк. гор. головою Иваном Осиповичем Фесенко. – [Б. м. : б. и., 1887]. – 72 с.


Повний текст

 

Х

  Хмурий Василь Йосип Гірняк

Хмурий, В. О. Йосип Гірняк : етюд / В. Хмурий. - [Харків] : Рух, [1931]. - 42 с., 14 арк. фото : іл., портр. - Наприкінці кн. перелік ролей Й. Гірняка.


Повний текст

 

Ч

  Чегринец Мария «Нам виден свет сияющего завтра» 

Чегринец, М. «Нам виден свет сияющего завтра» : (воспоминания о поэте Ольге Бондаренко) / Мария Чегринец ; Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – Харьков, 2019. – 220 с.: фото.

Дослідження життєвого і творчого шляху поета – співробітниці Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка Ольги Тимофіївни Бондаренко (1922–1991), спогади про її непросте життя, про творчість і забуття. У книзі використані документи особистих архівів, публікації в пресі, унікальні фотографії і – вірші, які оцінила сама Анна Ахматова.


Повний текст

  Чегринец Мария Сквозь откровение воспоминаний

Чегринец, М. Н. Сквозь откровение воспоминаний : к 130-летию Харьк. гос. науч. б-ки им. В. Г. Короленко : мемуар.-худож. изд. / М. Чегринец ; Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.] – Харьков : Форт, 2016. – 96 с. : ил. – Список работ авт. : с. 87–89.


Повний текст

  Чириков Григорий Каменные бабы в Харьковской губернии

Чириков, Г. С. Каменные бабы в Харьковской губернии / Г. С. Чириков. – Харьков : Типо-литография М. Ф. Зильберберга, 1901. – 16 с.


Повний текст

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  Ольховський Трохим «Згадуючи минуле»  

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

  «Земля и воля. 1918. Январь»  

  «Харьковский пролетарий. 1924. Август-октябрь»  

  «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Часть 6 (1900–1902)»