Персональні сторінки краєзнавців
Ранюк Юрій Миколайович

 

Ранюк Юрій Миколайович

1935–2017

Фізик

Юрій Миколайович Ранюк народився 2 червня 1935 р. у Воронезькій області. Майже все життя жив, навчався і працював у Харкові. У 1958 р. закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна). Відтоді його життя було пов’язане з Харківським фізико-технічним інститутом, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до професора, керівника лабораторії відділу фізики високих енергій. Наукова діяльність Ю. М. Ранюка була присвячена експериментальним дослідженням фізики атомного ядра; він входив до числа творців Великого Адронного Колайдера в ЦЕРНі. Доктор фізико-математичних наук (1978).

Членом клубу «Краєзнавець» Юрій Миколайович був від самого його заснування в 1978 р. Напрями краєзнавчих досліджень – історія науки, репресії в середовищі харківських фізиків у 1930-х роках, версії походу князя Ігоря на половців 1185 р. Він брав участь у міжнародних та всеукраїнських краєзнавчих конференціях, є автором понад 30 друкованих праць з краєзнавства, у т. ч. кількох книг. Виступав з доповідями на краєзнавчих читаннях. До інших захоплень фізика належали байдарковий туризм, підводна археологія, букіністика.

У 2012 р. ХДНБ ім. В. Г. Короленка підготувала біобібліографічний покажчик «Юрій Миколайович Ранюк – український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець» у серії «Краєзнавці Слобожанщини».

Відзнаки: Почесний член Американського географічного товариства (1987). Почесний голова Свято-Софіївської православної громади селища П’ятихатки (1993). Заслужений працівник культури України (1995). Відзнака «За популяризацію науки в Україні» від журналу «Світ фізики» (2002).

Юрій Миколайович Ранюк помер 6 лютого 2017 р.

 

Література

Публікації Ю. М. Ранюка

  • Ранюк, Ю. Н. Загадки подводного Херсонеса / Ю. Н. Ранюк. – Харьков : Око, 1996. – 110 с.: фото.
  • Ранюк, Ю. М. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні : з нагоди 70-ої річниці розщеплення атом. ядра / Юрій Ранюк ; Держ. фонд фундам. дослідж. М-ва освіти і науки України, Нац. наук. центр «Харків. фіз.-техн. ін-т». – Харків : Акта, 2001. – 589 с.: іл. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Бібліогр.: с. 550–564. – Імен. покажч.: с. 565–577.
  • Вайсберг, О. С. Холодна гора / Олександр Вайсберг ; [пер. укр., передм., комент. Ю. М. Ранюка ; Харків. правозахис. група]. – Харків : Права людини, 2010. – 587 с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 566 (9 назв).
  • Лаборатория № 1 и Атомный проект СССР, 1938–1956 : док. и материалы / Нац. науч. центр. «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; сост.: Ю. Н. Ранюк, О. С. Шевченко ; ред. А. Н. Довбня. – Харьков : ХФТИ, 2011. – 370 с.
  • Четыре интервью = Four interviews : [интервью с бывшими сотрудниками Укр. физ.-техн. ин-та : В. Вайскопф, Л. Тисса, А. Ахиезер, Е. Панина] / [авт.-сост.: Ю. Н. Ранюк, Ю. А. Фрейман]. – Харьков : ХФТИ, 2010. – 199 с.
  • Ранюк, Ю. М. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні / Юрій Ранок. – 2-ге вид., випр. й допов. – Харків : Акта, 2006. – 579 с.: іл. – Бібліогр.: с. 542–556. – Імен. покажч.: 557–568.
  • Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины. 50 лет : [монография / А. А. Костенко, А. И. Носич, Ю. Н. Ранюк и др. ; редкол.: В. М. Яковенко (отв. ред.) и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова. – Харьков : Ин-т радиофизики и электроники, 2005. – 611 с., [64] л. ил. – Библиогр. в конце гл.
  • Павленко, Ю. В. «Дело» УФТИ, 1935–1938 / Ю. В. Павленко, Ю. Н. Ранюк, Ю. А. Храмов ; Нац. науч. центр. «Харьк. физ.-техн. ин-т», Ин-т гуманитар. исслед. – Киев : Феникс, 1998. – 324 с.: фото. – Библиогр.: с. 320–323 (171 назв.).

Публікації про Ю. М. Ранюка