Персональні сторінки краєзнавців
Заскальков Борис Васильович

 

Заскальков Борис Васильович

1922–1978

Агролісомеліоратор

Борис Васильович Заскальков народився 28 травня 1922 р. в Харкові у родині службовців. До початку Великої Вітчизняної війни навчався у Ленінградському військовому училищі (був відрахований за станом здоров’я) та на хімічному факультеті Харківського державного університету ім. О.М.Горького (нині Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна). В 1942–1946 рр. перебував у Казані в евакуації, де працював фельдшером у лікарні. В 1949–1958 рр. працював у експедиціях Всесоюзного проектно-дослідницького об’єднання «Агролісопроект», з 1959 р. до кінця життя – у Всесоюзному науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліограції ім. Г.М.Висоцького. Паралельно закінчив Всесоюзний заочний лісотехнічний інститут при лісотехнічній академії ім. С.М.Кірова (Ленінград) за фахом «інженер з озеленення міст і населених місць». Кандидат сільськогосподарських наук. Під його керівництвом, зокрема, було розроблено і здійснено комплекс гідротехнічних і лісомеліоративних заходів для яружно-балкової системи «Митришин яр» у радгоспі «Циркунівський» Харківського району. Це був дослідно-показовий об’єкт по боротьбі з водною ерозією ґрунтів, представлений у 1967 та 1968 рр. на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства (Москва). Автор наукових статей з питань меліорації та боротьби з ерозією ґрунтів, озеленення, а також філософських питань біології та медицини.

До хобі Бориса Васильовича належали нумізматика, колекціонування предметів побуту та етикеток харківської продукції, збирання матеріалів про А.П.Чехова, мова есперанто. Велике місце в його захопленнях відводилося краєзнавству. Як фахівець, Б.В.Заскальков дуже пристрасно ставився до погіршення екологічного стану Харківщини та інших регіонів України, і це відбивалося в його публікаціях. Він є автором багатьох просвітницьких статей про лісонасадження, боротьбу з яругами тощо. Вражає географія газет, у яких друкувався дослідник – Полтава, Херсон, Крим, Дніпропетровськ, Донецьк, Кіровоград. В харківській періодиці вміщено також багато його статей про культурне життя краю.

Борис Васильович добре знав Харків, його історію, стояв у витоків клубу «Краєзнавець». Саме він запропонував щомісяця збиратися і обговорювати теми, пов’язані з нашим містом, мав особисті плани щодо наступних виступів. На жаль, він був присутній лише на першому організаційному засіданні клубу 13 травня 1978 р. 21 липня 1978 р. його не стало.

 

Література

Публікації Б. В. Заскалькова

  • Заскальков, Б. В. Опыт борьбы с эрозией почв в совхозе «Циркуновский» / Б. В. Заскальков // Пятая научная конференция аспирантов и молодых ученых УкрНИИЛХА : тез. докл. – Харьков, 1965.
  • Заскальков, Б. В. Закрепление и освоение действующих оврагов в Левобережной Лесостепи Украинской ССР : (на примере Харьк. и Полтав. обл.) : автореф. дисс. … канд. с.-х. наук (564) / Заскальков Борис Васильевич ; Харьк. с.-х. ин-т им. В. В. Докучаева. – Харьков, 1971. – 17 с. – Список работ авт. : с. 16-17 (11 назв.).
  • Заскальков, Б. В. Боротьба з водною ерозією грунтів у Лівобережному лісостепу України / Б. В. Заскальков // Щоб не страшний був суховій. – Харків, 1970. – С. 83-130 : іл.

Публікації про Б. В. Заскалькова

  • Заскальков Борис Васильевич // Краеведы Слобожанщины : биогр. справ. / [сост.: В. О. Соловьев и др.]. – Харьков, 2011. – С. 51. – Загл. обл.: Краеведы Харьковщины.

 

Додаткова інформація

Заскальков Б. В. Список публікацій

 

Дякуємо !

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка вдячна доктору сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії захисту лісу Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Валентині Львівні Мєшковій за велику допомогу в пошуках довкола постаті Б.В.Заскалькова, а також його онуці Анастасії Заскальковій за суттєве доповнення біографічних відомостей про краєзнавця та родинні фото.