Персональні сторінки краєзнавців
Тріпутіна Наталія Петрівна

 

Тріпутіна Наталія Петрівна

Бібліотекар

Наталія Петрівна Тріпутіна народилася 15 листопада 1949 р. у м. Харкові. Після закінчення філологічного факультету Харківського державного університету ім. О.М.Горького (нині Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна) працювала у школі. З 1976 р. працює в бібліотеці Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, обіймаючи нині посаду завідувачки сектора виховної роботи зі студентами. Великого значення надає Наталія Петрівна прищепленню майбутнім фахівцям комунального господарства любові до рідного краю, приділяє багато уваги популяризації краєзнавчих знань серед молоді.

В 1999 році за завданням ректорату ХНУМГ Н.П.Тріпутіна почала вивчати історію вишу. Відтоді тематика досліджень зосереджена переважно навколо процесів розвитку комунального господарства Харкова. Значне місце в її роботі посідають життя та діяльність видатних діячів вітчизняного народного господарства, науки і техніки. Йдучи слідами своїх героїв, Наталія Петрівна багато подорожує, працює в архівах і бібліотеках України та близького зарубіжжя. Збираючи відомості про життя та творчість О.М.Бекетова, вона з’їздила до його будинку-музею в Алушті. Досліджуючи життєвий та творчий шлях видатного українського лісівника, дендролога та паркобудівника професора О.І.Колеснікова, відвідала Музей російського лісу в Москві, Науково-дослідний інститут гірського лісівництва та екології лісу у м. Сочі, Абхазьку науково-дослідну лісову станцію в м. Очамчира, Нікітський ботанічний сад у Криму. Нові знахідки стосовно засновників Харківського інституту комунального будівництва професорів Д.С.Черкеса та М.І.Казаса принесла дослідниці поїздка до м. Евпаторії. В 2003 р. Н.П.Тріпутіна стала відвідувати засідання клубу «Краєзнавець». Нині вона є одним із найактивніших його членів, часто виступає перед краєзнавцями з результатами своїх досліджень, розповідає про роботу в архівах та участь у конференціях. Науковий доробок Наталії Петрівни складають понад 100 публікацій.

У 2019 р. в серії «Краєзнавці Слобожанщини» вийшов друком біобібліографічний покажчик, який містить матеріали про життєвий і творчий шлях Наталії Петрівни Тріпутіної (див. «Публікації про Н. П. Тріпутіну»).

Відзнаки: подяка Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців; грамоти та подяки Харківського міського голови, Харківської обласної ради, Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації; творча премія Харківського міськвиконкому в галузі краєзнавства ім. Д. І. Багалія (2013); звання «Заслужений працівник Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова» (2013); лауреат конкурсу «Бібліотекар року» Харківського зонального методичного об'єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації (2018).

 

Література

Публікації Н. П. Тріпутіної

Публікації про Н. П. Тріпутіну

 

Додаткова інформація

Тріпутіна Н. П. Публікації 1919-2021 рр.