Краєзнавча діяльність Краєзнавча електронна бібліотека Клуб «Краєзнавець» Харківщина в Інтернеті Тематичні проекти Віртуальні виставки Контакти

Шановні друзі!

Якщо бажаєте отримувати електронною поштою повідомлення про наші краєзнавчі заходи та інші новини, надішліть запит на нашу електронну адресу


Електронний каталог ХДНБ ім. В. Г. Короленка


База даних «Фонд електронних документів»

У базі даних містяться електронні видання та електронні версії друкованих видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка.


База даних «Харківщина»

Відомості про статті з періодичних та продовжуваних видань, розділи з книг, присвячені Харківщині та її видатним особистостям

Фактографічна інформація про видатні історичні події України та рідного краю, відомих діячів Слобожанщини

Запрошуємо до читального залу відділу «Україніка»!

До фонду відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка надійшли нові видання з історії Харківщини:

 Історія Слобідської України
Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і докторантів, але може зацікавити і пересічних харків'ян. В ньому висвітлено розвиток Слобожанщини від давніх часів до сучасності....

  До сторінки Нові надходження

Краєзнавча діяльність Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка — 130 років досвіду

Протягом усієї історії ХДНБ ім. В.Г.Короленка краєзнавство було одним із пріоритетних напрямків її діяльності.

Вже перший друкований каталог бібліотеки (1898 р.) нараховував понад 300 назв книг про губернію, які утворили спеціальний розділ – «Местный». У 1904 р. у хроніці журналу «Киевская старина» зазначалося: «Сомнения нет, что в таком крупном центре, как Харьков, библиотека должна располагать возможно более полным собранием книг, изданных в Харькове или его губернии, а также относящихся к местному краю». З ініціативи відомих харківських учених і громадських діячів Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, Х. Д. Алчевської, Г. І. Абрамова у 1906 р. створюється Український відділ, у фонді якого були книги з історії, етнографії, фольклору Харківської губернії.

Офіційно посада бібліографа-краєзнавця в ХДНБ ім. В. Г. Короленка з’являється лише у 1962 р., в 1968 р. – сектор краєзнавчої бібліографії, а в 1979 р. – відділ краєзнавчої роботи, який у 1993 р. разом із науково-бібліографічним відділом утворив відділ україніки. Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка (так він тепер називається) нині очолює краєзнавчу роботу бібліотеки.

Справжньою гордістю бібліотеки є краєзнавчий каталог «Харківщина», що налічує понад 280 тисяч бібліографічних записів, і клуб «Краєзнавець», який працює при відділі «Україніка» з травня 1978 року.

Бібліографічні посібники

За останні роки в ХДНБ ім. В. Г. Короленка визначилася система краєзнавчих бібліографічних посібників, які забезпечують інформацією про край учених, фахівців, студентів, дослідників-аматорів.

  тематичні:
«Історія Слобідської України», «Історія Харківської єпархії», «Харків ХХ століття», «Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток»


  біобібліографічні та персональні:
серії «Винахідники Харківщини» та «Краєзнавці Слобожанщини», «Микола Федорович Сумцов», «Петро Іванов – дослідник Куп’янщини», «Український письменник Олекса Слісаренко»


  покажчики змісту місцевих періодичних видань:
«Прапор. 1956–1988», «Указатель содержания журнала «Пламя»

Найбільшим попитом користуються посібники «Харьков и губерния на страницах газеты «Харьковские губернские ведомости» (вип. 1–6), «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (вийшло 8 частин, робота триває). Оскільки записи у цих покажчиках розташовані за датами газет у хронологічній послідовності, то можна прослідкувати за подіями, що відбувалися у місті та повітах, окремих слободах Харківської губернії.

ХДНБ ім. В. Г. Короленка підтримує тісні контакти з краєзнавчими осередками міста і області, громадськими організаціями, надає необхідну бібліографічну і методичну допомогу. Вона також є методичним центром з бібліотечного краєзнавства для бібліотек Східної України, проводить науково-практичні конференції, семінари.

 

Краєзнавчий фонд — основа краєзнавчої роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

Сьогодні за обсягом, змістом і хронологічним охопленням це найбільше на Харківщині зібрання документів про наш край. До нього входять книги та брошури, періодичні, картографічні та образотворчі видання, документи на електронних носіях. Деякі місцеві газети ХІХ – початку ХХ ст. переводяться на мікрофільми («Харьковские губернские ведомости», «Южный край», «Харьковский листок»). З 2008 р. формується краєзнавча електронна бібліотека. Є у краєзнавчому фонді також рукописні карти і фотоальбоми, підготовлені краєзнавцями Харківщини, їхні спогади, інше.

Досить повно у фонді представлені дореволюційні краєзнавчі видання (ХІХ – початок ХХ ст.) і видання 1920 – 1930-х років, коли Харків був столицею України. Більшість з них рідкісні і мають велику краєзнавчу цінність: перші видання «Историко-статистического описания Харьковской епархии» Філарета (Гумілевського), «Истории Харьковского дворянства» Л.В.Ілляшевича, «Исторической хронологии Харьковской губернии» К.П.Щелкова, «Истории города Харькова за 250 лет его существования» Д.І.Багалія та Д.П.Міллера, путівника «Харьков. Его прошлое и настоящее» О.М.Гусєва, а також «Памятные книжки Харьковской губернии» та «Харьковские календари», адресно-довідкові книги «Весь Харьков», списки домовласників Харкова.

Використовуючи книжкові скарби ХДНБ ім. В.Г.Короленка, багато дослідників працюють над написанням історії окремих населених пунктів, навчальних закладів, організацій, підприємств Харківщини, а отже фонд бібліотеки постійно поповнюється новими краєзнавчими виданнями.

 

Публікації, що користуються популярністю у читачів

  Красиков Михайло «Вдячний син Слобожанщини : Микола Сумцов – дослідник і громадський діяч краю»  

  «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Часть 7 (1903–1905)»  

  «Земля и воля. 1917. Декабрь»  

  «Южный край. 1893. Январь»  

  «Список домовладельцев города Харькова»  

  «Земля и воля. 1918. Январь»  

  Ольховський Трохим «Згадуючи минуле»  

  «Історія Харківського цирку»  

  «Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Часть 6 (1900–1902)»  

  «Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации»  

 

Нові документи краєзнавчої електронної бібліотеки

  Безрукова Тетяна «Високий, селище моє...»  

  Войславський Людвиг «Український географ і дослідник Арктики»  

  Дмитрієва Олена, Шуйський Ігор ««Я йду в далечінь на великий поєдинок»»  

  Безрукова Тетяна «Точка на карті : селище Буди у всіх подробицях»  

  Безрукова Татьяна «Дети, которые заново открывают историю»  

  Сумцов Николай «Заметка об общественной библиотеке»  

  Безрукова Тетяна «Фаянс у метро»  

  Безрукова Тетяна «Клуб «Краєзнавець» районного центру дитячої та юнацької творчості Харківського району Харківської області: краєзнавча та пам’яткоохоронна робота у селищі Буди Харківського району»  

  Шерстюк Тетяна «Чарівна жіночність, світлий розум»  

  «Пролетарий. 1925. Январь-июнь»  

До розділу Нове на сайті